Möten för att minska möten

Det sägs att stora företag som går i minus brukar ha för många möten och upprätthålla ett oansvarigt system.

När en konsult kommer in är det första han gör att minska mötena.

Det finns dock också ett känt skämt om att det helt enkelt är fler möten för att minska antalet möten.

En organisation kan bara vitaliseras när passionerade ledare dyker upp.

I stora företag är toppledare som fokuserar på området framgångsrika i att reformera sina företag.

Det är inte meningslöst för ägare att uppmärksamma även de minsta detaljerna på plats.

I den kommande vårdförsäkringsrevideringen kommer vårdgivare att få en månatlig ersättning på 6 000 yen.

Däremot framgår det att äldreboenden kommer att bli skyldiga att ha en verksamhetsförbättringsnämnd.

Utbildning krävs även för badgäster.

Det är bra, men det tar också tid.

Det innebär att även arbetskostnader kommer att uppstå.

Redan nu är anläggningarna med problem de som är underbemannade.

Även om budgeten för mötestid ökar.

Det här är en perfekt mochi.

Kommer kravet på en företagsförbättringskommitté att leda till förbättringar?

Jag tror att detta bara är regeringen som lägger ansvaret på frontlinjen.

Snarare skulle jag vilja att regeringen ger administrativ utbildning för administrativ personal, utan att oroa sig för budget eller personal.

Jag skulle också vilja se att erfarenhet av privat fältträning är obligatorisk.

Jag skulle också vilja att ministeriet för hälsa, arbetsmarknad och välfärd skulle ta med personer med mer än 10 års erfarenhet inom området i sina kommittéer.

Den senaste tidens politik är att behålla det nuvarande systemet samtidigt som det förbättras.

Jag tror inte att jag förstår det, men jag tror inte att jag kan hålla fast vid sidan längre.

När jag gick med i Sjukhusförbundet tror jag att det fanns fem organisationer med namnet Sjukhusförbundet.

På den tiden fanns det en sjukhusföreningsledare som hissade flaggan för att sjukhusföreningen skulle enas.

Jag uppmärksammade detta och hade stora förhoppningar, men allt som resulterade var en ökning av antalet nya sjukhusorganisationer med den personen som ordförande.

Den personen viftar fortfarande med flaggan som hedersordförande.

Ideal och verklighet är olika.

Istället för att hantera arbetsplatsen med en känsla av misstro bör vi ge arbetsplatsen mer frihet, ansvar och budget och göra den till ett yrke som de kan vara stolta över.

Och jag skulle vilja att skandaler skulle straffas hårt.

Var så professionell.

Oavsett om det är en läkare, en administratör eller en politiker.

En administrativ man som inte känner till situationen på plats.

Politiker som alltid försöker behaga sina väljare.

Media kastar inget ljus över scenen.

Enbart för chefer inom den privata sektorn är bördan tung.

Vad ska jag göra?

Varje dag, före gryningen, före morgonsolen, suckar jag.

Det är inte tidningens namn.

Pulsoximeter 96/96/97

Kroppstemperatur 36,5 Blodsocker 173

Innan gryningen

VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by beatrice