Thumbnail of post image 074

KOYAMA GINZA Dagbok

Nyligen, när jag läser tidningen, känner jag ...

Thumbnail of post image 001

KOYAMA GINZA DIARY

Recently, when I read the newspaper, I often ...

Thumbnail of post image 008

KOYAMA GINZA Dagbok

För 20 år sedan åkte jag till Hawaii för att ...

Thumbnail of post image 150

KOYAMA GINZA Dagbok

Nästa års sjukvårdsavgifter väntas stiga med ...

Thumbnail of post image 162

KOYAMA GINZA DIARY

Next year's medical fees are expected to rise ...

Thumbnail of post image 090

KOYAMA GINZA Dagbok

Vi välkomnade kunder från Kansai på en sushir ...

Thumbnail of post image 002

KOYAMA GINZA DIARY

We welcomed customers from Kansai at a sushi ...

Thumbnail of post image 190

KOYAMA GINZA Dagbok

Har vänner i ditt liv som är läkare och advok ...