Thumbnail of post image 095

銀座湖山日記

日本一の生命保険会社が、日本一の介護事業会社を買収する。上場を果たした大手会社も、創業者オ ...

Thumbnail of post image 064

KOYAMA GINZA Nhật ký

Công ty bảo hiểm nhân thọ số 1 Nhật Bản mua l ...

Thumbnail of post image 187

KOYAMA GINZA DIARY

Japan's No. 1 life insurance company acquires ...

Thumbnail of post image 200

未分類

Japans nr 1 livförsäkringsbolag förvärvar Jap ...

Thumbnail of post image 079

銀座湖山日記

厚生労働省は、介護報酬の改定において、介護職の月給を6000円上げる。介護保険のアップの目 ...

Thumbnail of post image 151

KOYAMA GINZA Nhật ký

Theo sửa đổi tiền lương nghề chăm sóc điều dư ...

Thumbnail of post image 092

KOYAMA GINZA DIARY

The Ministry of Health, Labor and Welfare wil ...

Thumbnail of post image 086

KOYAMA GINZA Dagbok

Ministeriet för hälsa, arbete och välfärd kom ...

Thumbnail of post image 178

KOYAMA GINZA Nhật ký

Có kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những ng ...

Thumbnail of post image 089

KOYAMA GINZA DIARY

A study has revealed that people who own dogs ...