Branschens omorganisation

Japans nr 1 livförsäkringsbolag förvärvar Japans nr 1 omvårdnadsbolag.

När grundaren och ägaren av ett större företag som gick på börsen gick bort, sålde hans familj hans aktier till en fond.

Fonden tjänade i sin tur mer pengar och sålde vidare till försäkringsbolag för dubbelt så mycket.

Det är en uppenbar ekonomisk handling, men finns det någon mening bakom det?

Fonder är proffs som förutspår marknadens framtid.

Istället för att köpa ut fler små och medelstora vårdgivare sålde de sig själva till försäkringsbolag med djupa fickor.

Livförsäkringsbranschens framtida tillväxtpotential för dem som köpt försäkringen förväntas inte.

I Japan, där befolkningen minskar, krymper varje fält.

Detta kommer också att hjälpa försäkringsbolagen att säkra försäkringskunder.

Du kan också tillhandahålla vårdtjänster till dina vårdförsäkringskunder.

Det kan också kallas en strategi för att behålla kunder.

Reformen av sjuk- och sjukförsäkringen syftar också till att begränsa denna alltför effektiva affärsmodell för att behålla användare.

Hur som helst översteg anskaffningspriset även denna gång vida tidigare rekord.

Nu när både försäkring och omvårdnad nått sin tillväxttopp har stora sammanslagningar och förvärv påbörjats på en nedåtlutande marknad.

Ursprungligen sköttes den mesta omvårdnaden av små och medelstora företag och familjeföretag.

Till exempel kan vi spåra historien om enskilda butiker i shoppingdistrikt som konvergerar till stora stormarknader.

Det är varken bra eller dåligt.

Detta är principen för ett liberalt ekonomiskt samhälle.

Koyama G är främst ett företag av allmänt intresse, så det styrs inte utifrån affärsprinciper.

Vi har en skyldighet att förbättra och upprätthålla kvaliteten på den lokala sjukvården och barnomsorgen.

Av denna anledning avsätts en stor del av budgeten till utbildningstillfällen och konferenser i utbildningssyfte.

Ur den synvinkeln liknar Koyama G ett utbildningsföretag eller ett universitet.

Eftersom det trots allt är ett privat företag kan det inte fortsätta att verka i minus, men det utövar en balanserad ledning av båda sidor.

Vinstorienterade företag kommer att dra sig ur verksamheten om de inte längre går med vinst.

Det beror på att det finns ett tryck från aktieägarna att investera i mer lönsamma verksamheter.

Det var samma sak förr.

Under fastighetsbubblan gick många försäkringsbolag och generalentreprenörer in i vårdhemsverksamheten.

Efter att bubblan sprack och de blev olönsamma såldes alla äldreboenden till andra företag.

Jag tror att historien kommer att upprepa sig den här gången.

I goda och dåliga tider kommer Koyama G aldrig att fly från denna värld.

Även om jag dör kommer den viljan och tron att fortsätta föras vidare till yngre medarbetare.

Vad gör äldre anställda?

De måste vara på Koyama G-vårdsinrättningen med mig.

Det ska bli en rolig pension.

Varandra.

Säkert.

Kanske.

Pulsoximeter 98/97/98

Kroppstemperatur 36,6 Blodsocker 90

Mikroföretagets VD Yasunari Koyama

未分類

Posted by beatrice