Vad kommer härnäst efter fastighetsbubblan?

För trettiofem år sedan var Japans fastighetsbubbla på topp.
Det fanns inga fastigheter att köpa i centrala Tokyo, och fastighetsbolag i Tokyo gick för att köpa byggnader i Sapporo och Fukuoka.
Men kort därefter sprack fastighetsbubblan och många investerare gick i konkurs.
Nu har markpriserna i lokala städer stigit igen.
Bland dem var de som rankades högst inte lokala städer, utan levande städer och byar där människor kunde pendla.
Att det inte är en regional kärnstad är imponerande.
Ett prisvärt bostadsområde.
En kommun med gott om skolor, daghem och medicinska institutioner.
Och viktigast av allt, jag har ett jobb där jag kan försörja mig.
Förr handlade det om att attrahera fabriker och företag.
Resorter bjöds in till avfolkade områden och bergsområden.
Redan nu finns det vissa områden där lyxhotell i världsklass expanderar, men de är begränsade.
Rikstäckande ökar befolkningen av unga i städer, tätorter och byar där det är lättare att leva.
Där Koyama G:s sjukvårdsinrättningar finns samlas unga arbetare från hela landet.
Tekniska praktikanter och internationella studenter från Asien samlas också.
Det kommer också att byggas en sovsal för det ändamålet.
Unga människor samlas i städer, städer och byar där Koyama ligger.
Barn föds också.
Det är nämligen så att det finns arbetsplatser där man kan skaffa sig behörighet.
Den nya eran av regional förnyelse börjar med Koyama G:s sjukvård och barnomsorg.
Nya möten med människor i området kommer att leda till ny utveckling och tillväxt för Koyama och regionen.
Ett tillfälligt möte med någon blir det oundvikliga för en ny framtid.
Koyamas historia skapas på detta sätt.
Tillsammans med stadens historia.
Historiskt sett, när en fastighetsbubbla startar, inte bara i Tokyo utan även i andra regioner, spricker bubblan snart.
Koyama G, som tillhandahåller sjukvård och social trygghet för livets grunder, kommer dock att fortsätta att stödja området.
Åtminstone för personalens och de boendes liv.

Pulsoximeter 99/98/99
Kroppstemperatur 36,4 Blodsocker 148

Strukturell recessionsindustri
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin