Marknadsundersökning

I den medicinska världen tror jag inte att den marknadsundersökning som konsulterna insisterar på är nödvändig.
Medicinska konsulter genomför först enkätundersökningar av patienter och lokala invånare för att fastställa patienters missnöje och sjukhusets rykte i samhället när sjukhuset återuppbyggdes.
Han påpekade bristerna och problemen och gav mig vägledning att om jag kunde lösa dessa problem skulle patienterna återvända till sjukhuset och ledningen skulle byggas upp igen.
Men all hygglig personal är medveten om det.
Om det kan göras så har det redan gjorts.
Problemet är om ordföranden och direktören på sjukhuset är så busiga att de inte inser det, eller om de är fördjupade i annat.
Medicinska behov åläggs av patienter och av samhället.
Antingen låtsas du inte se det, eller så har du inte tillräckligt med passion för att göra det.
Ur perspektivet av den medicinska välfärdens sociala karaktär svämmar marknadens behov över gatorna utan att ens titta in i det.
Det jag behöver veta är verkligheten i arbetsmiljön och personalens oro.
Inga problem på arbetsplatsen.
En problematisk chef får bara scenen att gråta.
Mötet i frågan fortsätter idag.
Om jag inte kan höra röster från fältet är någon i vägen.
Befattningshavare på mellannivå som borde framföra sina röster är försumliga.
Han bryr sig mer om sin egen självbevarelsedrift än sina underordnade.
Skydda personalen och straffa hans chef för sexuella trakasserier och makttrakasserier.
Skydda prinsessan och utrota monster.
Det är som ett videospel om att belöna gott och straffa det onda, men sanningen i världen är enkel och tydlig.
Sikta på en ledning som är lätt att förstå för medarbetarna.
Chefer som inte är på fältet och chefer som inte ser sajten får bara personalen att gråta.
Jag är alltid en chef för ånger och ilska.
Koyama G kan inte hanteras av en organisation.
Det är frågan.

Pulsoximeter 97/99/99
Kroppstemperatur 36,6 Blodsocker 151

Besök riddarna av det runda bordet
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin