Förlängning av vårdledighetsförmåner

För att förlänga sina vårdledighetsersättningar söker sig allt fler familjer medvetet till förskolor som är svåra att komma in, för att sedan få avslag och få sina vårdledighetsförmåner förlängda.

Det verkar som att vissa lokala myndigheter uppmuntrar detta.

Om det finns en vårdledighetsersättning, varför finns det inget bidragssystem för vårdledighet?

Under debatten om inrättandet av långtidsvårdsförsäkringar fanns en uppfattning att om kontantbetalningar gjordes till familjer skulle ansvaret för deras vård falla på deras fruar.

Då kan det ha funnits några barnfamiljer som bodde hos sina svärföräldrar, men nu tror jag att det nästan inte finns några familjer där svärföräldrarna bor tillsammans.

Åtminstone är det så i staden.

Jag tror att det nästan inte finns några stora familjer i Japan längre.

Men om det finns en vårdledighetsersättning kan det finnas familjemedlemmar som kan ge vård.

Ett liknande system finns för personer med funktionsnedsättning.

Familjen får bidrag och tar hand om barnet i hemmet.

Varför finns det inte bara äldreomsorg?

På den tiden borde samhället ta hand om kvinnor istället för att tvinga dem på deras fruar.

Jag tror att logiken var korrekt på den tiden.

Men vi lever i ett samhälle där bristen på arbetskraft blir allt vanligare.

Det är bättre att ha mer variation i hur tjänsterna tillhandahålls.

Det är ingen dålig sak för familjer att kunna tillhandahålla barnomsorg och omvårdnad på egen hand.

Det kommer även att ske kontant betalning.

Antalet barn som dras tillbaka från samhället ökar.

Detsamma gäller för obligatorisk utbildning.

Jag tror att samhället inte bara handlar om skolor och lokaler.

Antalet monsterfamiljer som ensidigt sätter sina restriktioner på daghem, skolor och sjukhem ökar också.

Under det nuvarande systemet är samarbete, förståelse och ömsesidig respekt mellan familjer och anläggningar på randen till kollaps.

Jag tror att det skulle vara en bra idé att ompröva hur vi använder våra skattemedel.

Som anläggningschef har jag nyligen insett detta.

Om du inte håller med om min åsikt, kom gärna och se scenen.

Politiker, tjänstemän och familjer.

Och media också.

Pulsoximeter 98/98/99

Kroppstemperatur 36,5 Blodsocker 141

Äldre som bor ensamma

VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by beatrice