Idealisk skattenation

Det är en ära och en välsignelse att få betala mycket skatt.
Det är dock sant att om inkomsten är för hög kommer motivationen att öka inkomsterna att minska.
Ur betalarens perspektiv är den ideala räntan 30 %.
Inkomstskatten är 10%.
Konsumtionsskatten är 10 %. Detta gör det enkelt att räkna ut när du betalar för shopping.
Sjukförsäkringen och vårdförsäkringen står för totalt 10 %.
Lägg till det upp till 30%.
Nuläget är dock att detta inte räcker för statsfinanserna.
Men om 50% tas som skatt som folket känner att de utnyttjas, tror jag att det är en exploatering.
Jag vill be om din nåd och förlåtelse, herre befälhavare.
Jag tror att det var 50% eller 70% under Edo-perioden.
Däremot tror jag att det stod skrivet i en ledningsbok att kontorsanställda ska tjäna tre gånger den lön de får.
Om medborgarna är anställda i staten kan staten som företag inte försörja sig ekonomiskt om de inte betalar skatt på upp till 30 % av sin inkomst.
Jag kan inte acceptera det eftersom jag tror att det kommer att tas bort, så varför inte donera det till en plats som du själv väljer?
För närvarande tillåts donationer till organisationer som bidrar till samhället dras av upp till 45 % av inkomsten.
Det skulle vara bra för alla att donera till välgörenhet och offentliga arbeten.
Vad sägs om att donera till en förskola, skola, sjukhus eller vårdinrättning som tar hand om dig?
För de som har råd att leva.
Jag har inga barn, så när jag ser personal som uppfostrar barn tycker jag att de borde skänka minst lika mycket till samhället.
När det gäller var man kan donera donerar vi just nu till Koyama G:s förskola och mor och barn-anläggning.
För barnen som ska leda nästa generation och deras föräldrar som jobbar hårt.
Någon gång kommer nästa generation att ta hand om mig också.
Jag litar på dig.

Pulsoximeter 96/97/98
Kroppstemperatur: 36,7 Blodsocker: 240 Panstekt dumplings

Gamla medborgare
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin