Vỡ bong bóng

Giá cổ phiếu đạt mức cao nhất kể từ sau bong bóng bất động sản.
Sau giá cổ phiếu của các công ty thương mại là giá cổ phiếu của các công ty bảo hiểm lớn đã tăng vọt.
Lý do thì chỉ đơn giản là lợi nhuận ngày càng tăng.
Sự tăng mạnh một phần là do các thảm họa lớn đang giảm đi.
Nhưng tôi nghĩ lý do chính là vì người Nhật sống lâu hơn.
Về bảo hiểm nhân thọ, nếu bên mua bảo hiểm sống lâu hơn tuổi thọ trung bình tại thời điểm ký hợp đồng thì việc chi trả trợ cấp tử vong sẽ được lùi lại về sau.
Chỉ chừng đó thôi, tiền vốn vẫn còn lại trong công ty.
Ngày nay đất nước hòa bình, tuổi thọ người dân ngày càng tăng.
Điều đó có nghĩa là các công ty bảo hiểm được đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận.
Tuy nhiên, trong thế giới mà tuổi thọ con người tăng lên, cũng có một số dịch vụ bị lỗ.
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng.
Con người sống càng lâu thì càng cần nhiều dịch vụ chăm sóc điều dưỡng, y tế hơn.
Trên thực tế, tuổi thọ đã tăng lên và chi phí cũng tăng lên.
Điều này luôn dẫn đến tình trạng khó khăn tài chính.
Vì vậy, tôi muốn đưa ra một đề xuất.
Nếu tích hợp nguồn tài chính và thu chi của bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng, lương hưu và bảo hiểm nhân thọ thì thế nào nhỉ?
Cộng, trừ lại hòa nhau bằng 0.
Điều này có giúp nguồn tài chính tốt hơn, ổn định hơn không?
Điều chỉnh thù lao y tế theo hướng âm.
Các sửa đổi về bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng sẽ không vượt quá sửa đổi thù lao y tế, vì vậy có lẽ bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng cũng sẽ giảm.
Giá cổ phiếu tăng không phải là dấu hiệu cho thấy bong bóng chăm sóc điều dưỡng, y tế sẽ vỡ hay sao?
Chủ doanh nghiệp hay lo lắng có những lo lắng vô tận.

Nồng độ oxi ttrong máu 97・98・98
Nhiệt độ cơ thể 36,5 Đường huyết 174
Hy vọng sống lâu Đại diện Koyama Yasunari