Regionala skillnader och offentliga/privata skillnader

Enhetspriset för sjukförsäkring och långvårdsförsäkring är nästan enhetligt i hela landet.
Men jag tycker att detta är orättvist.
Det är inte rättvist.
Transportkostnader för Ginza-anställda som pendlar med tåg uppskattas till cirka 20 000 yen per person.
Om du bor på landsbygden tror jag inte att det kommer att kosta dig mer än 10 000 yen för bensin.
Bostadsbidraget skiljer sig också med tiotusentals yen.
Kostnaden för företagsbostäder skiljer sig också med mer än 50 000 yen.
Jag skulle vilja se en jämförelse i en sjukhusanläggning med 100 anställda.
Grundutgifterna varierar med flera miljoner dollar varje månad.
Verkligheten är att skillnaden i årliga arbetskostnader inte kan täckas av ledningsinsatser.
Faktum är att el-, gas-, vatten- och avloppsräkningar är dyra i Tokyo.
Och slutligen, kostnaden för marken.
Sjukvårds- och omvårdnadsinrättningar är storskaliga anläggningar.
Kostnadsskillnaden mellan att köpa mark och bygga eller hyra en byggnad är enorm.
Det finns ingen jämförelse.
Det finns inget sätt att kompensera för den skillnaden med rumsavgifter eller antalet gäster.
Ingen skulle tro att produkterna, restaurangerna och hotelltjänsterna i Ginza skulle vara desamma som i hela landet.
Den medicinska omvårdnaden har dock nästan samma inkomst.
Jag tycker att detta är orättvist och orättvist.
Regionala skillnader ska nu korrigeras i lönesystemet för tjänstemän.
Lönerna för allmän personal är högre hos tjänstemän än på privata sjukhus.
Pensionsförmåner och pensioner går inte att jämföra.
Offentliga sjukhusanläggningar får dock enorma subventioner genom skatter.
Är inte detta orättvist?
Det finns även offentliga och privata skolor.
Studieavgifterna varierar kraftigt.
Det skulle vara en bra idé att tvinga undervisningsavgifterna på privata skolor att vara desamma som i nationella skolor.
Privatskolor är inte livskraftiga.
Men varför tror du att medicinsk välfärd kommer att fungera?
Jag skulle vilja fråga folket mer än politik eller administration.
Tycker du inte att det är konstigt?
Jag skulle vilja se mer hänsyn tas till regionala skillnader i revideringen av medicinska och sjuksköterskeresultat.
Det är meningslöst att utvärdera om poängen går upp eller ner över hela landet.
Jag förstår detta ur skattemyndigheternas perspektiv, men den faktiska förvaltningssituationen på plats varierar.
Om det inte är ett fritt prissystem skulle jag vilja att det skulle kunna verka i vilken region som helst och garantera inkomster jämförbara med andra branscher.
Även sjukvård och omvårdnad behöver mångfald.
Under varje specialistsystem finns det inga läkare som Black Jack eller Red Beard.
Landsbygdsområden kan söka ett familjeläkarsystem, men stadspatienter kan vägra.
Detta beror på att vi använder ett antal specialiserade medicinska institutioner.
Jag skulle förstå om det var din familjs akutsjukhus.
Dessutom finns det några patienter som läkare skulle vilja avstå från att använda.
Jag tycker att valfrihet för både läkare och patienter är viktigare.
Jag tror att verkligheten i husläkarsystemet också skiljer sig åt beroende på region.
Är Japan en liten önation, eller är det ett land med ett brett utbud av mångfald?
jag vet inte.
Skyll inte på politikerna.
Folket ska välja.

Pulsoximeter 97/97/98
Kroppstemperatur 36,6 Blodsocker 189

Familjepatient
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin