Effekt av medicinsk behandling online

Inom området psykiatri tillkännagav en universitetsstudie att onlinekonsultationer är lika effektiva som ansikte mot ansikte.
Inom psykiatrin tror jag att patienter är ganska ovilliga att gå till en medicinsk institution.
För barn kan det vara skrämmande att vara på sjukhus eller bära en vit rock.
Gamla människor är inte heller ärliga.
Naturligtvis handlar det inte om mig.
Jag tycker inte att medicinsk behandling online ska ersätta medicinsk behandling ansikte mot ansikte, men jag tycker att den ska användas tillsammans med det.
För detta ändamål främjar Koyama G aktivt medicinsk behandling online.
Från Ginza till vårdinrättningar över hela landet.
Det är också omfattningen av forskning inom folkhälsa.
Egentligen är det läkarna jag oroar mig för.
Det handlar inte bara om att förstå patientens medicinska tillstånd.
I dessa tider finns det kritik från patienter att de bara tittar på testresultat och inte undersöker patienter själva, så patienterna kanske inte har något emot att kunna göra det online.
Jag är bekymrad inte bara ur patientens perspektiv utan också ur läkarens perspektiv.
Läkare tror att de bara kan utföra ansvarsfulla medicinska undersökningar om de har sina patienters förtroende.
Läkare är också stressade när de hanterar nya patienter.
Var noga med att vinna patientens förtroende.
Jag tror att läkare förmodligen är mer nervösa inför att undersöka patienter som de inte känner på nätet från början.
Människor är ansvariga för mänskligt liv.
Det är det som skiljer den från AI.
Även när det gäller denna punkt måste vi överväga AI plus mänsklig medicinsk behandling.
När jag har fler onlinemöten känner jag mig mentalt och fysiskt utmattad.
De har svårt att greppa den andra personens känslor.
Det är troligt att medicinska undersökningar och rådgivning kommer att utföras samtidigt som patientens hjärtslag och kroppstemperatur kontrolleras med hjälp av bilder.
Jag föreställer mig att jag så småningom blir sängliggande, och det tycker jag är bekvämt och bra.
Föreställ dig att du ringer ett videosamtal till jorden från ett rymdskepp.
Naturligtvis är rymdskeppet på väg mot himlen.
Från och med nästa räkenskapsår sänks subventionerna för nyttjandeavgifter för obehöriga förskolor.
Ditt land har fel. felaktig. felaktig.

Pulsoximeter 98/98/98
Kroppstemperatur 36,3 Blodsocker 158
Rymdskeppet jorden
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user