Katastrofhjälpsoperatör

I händelse av en jordbävningskatastrof flyger frivilliga läkare och sjuksköterskor till platsen.
Det finns kvalifikationer och ett utbildningssystem för katastrofsjuksköterskor.
Men i katastrofområden tvingas människor vistas i evakueringscentra under långa perioder.
Även om de överlevde finns det många äldre som har förkortat livslängden för att de inte kunde behålla sin livskvalitet efter det.
Därför är inte bara läkare och sjuksköterskor nödvändigt, utan mer stöd från rehabiliterings- och nutritionister.
fortsätt jobba på det.
Ursprungligen, eftersom de inte kan behålla sin livskvalitet enbart är anledningen till att de är på ett vårdhem.
Kan inte bara äta själv, eller använda badrummet.
Om el-, gas- eller vattentoaletten slutar fungera kan det vara livsfarligt.
I själva verket är det svåraste att upprätthålla funktion av utsöndring och toalett.
Äldre boende på äldreboenden saknar allt och behöver allt.
Eftersom jag kände mig tvungen att etablera ett rikstäckande stödnätverk för sådana vårdinrättningar, efterlyste jag inrättandet av ett stödnätverk för katastrofskydd.
Smeknamnet, Thunderbird, namngavs också av mig.
I am är fortfarande verksam som ställföreträdare sedan dess inrättande.
Nyligen oroar jag mig.
Inte bara sjukvård och omvårdnad utan även personer med funktionsnedsättning och barnomsorg behöver ett rikstäckande stödnätverk och stöd från samhället.
Det är inte bara den dyrbara personalen på plats som kastar sig ut på fältet.
Medvetenhet och utbildning av företagsledare är också nödvändig.
Det räcker inte för en individ att bara ta semester och åka.
Som företag behöver vi idéer, medel och stöd.
Det är chefens jobb.
Kopplingen mellan anläggningens insida och det yttre samhället är också chefens uppgift.
Jag skulle vilja ompröva chefernas roll i händelse av en katastrof och lägga ett förslag till samhället.
Från Ginza startade vi medicinsk behandling online till vårdhem över hela landet.
När Thunderbird grundades hade sådan infrastruktur ännu inte övervägts.
Men även på den tiden var det snabbaste sättet att överföra information mellan anläggningar att lägga ut information på anläggningens hemsida.
Vid Koyama G spred varje anläggning oberoende katastrofsituationen i området.
Detta gjordes även av en filosofisk chef/chef som trodde på medlemsanläggningarna.
Jag vill sprida det till hela samhället.
Idag finns det inget utrymme för ledning av enskilda sjukhus och anläggningar.
Jag drömmer inte om ett samhälle där människor kan lita på varandra och lita på varandra.
Först och främst kommer Koyama G ensam att skapa ett starkare band.
Ledningen av medicinsk välfärd har blivit en ledning av beredskap.

Pulsoximeter 98/99/99
Kroppstemperatur 36,6 Blodsocker 196

Framtiden för Koyama G föds med beslutsamheten att det inte finns någon framtid.
VD, Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin