40-årsjubileum igen

Den här veckan höll vi Koyama G 40-årsjubileumsceremonin tillsammans med Freshers Festival.
Den nya forskarutbildningen hölls också i Tokyo Disneyland, som också firade sitt 40-årsjubileum.
Igår var jag på en studiesalong som firade 40-årsjubileum.
Sedan jag var i 20-årsåldern älskade jag studietillfällen och salonger, som kallades salonger för olika branscher, och gick i dem nästan varje dag.
Deltagarna var från forskning och utveckling och marknadsundersökningar på stora företag.
Universitetstjänstemän är också involverade i att fostra riskföretag.
Vi samlar med andra ord människor från olika branscher som vi normalt inte skulle träffa, så att de inte överlappar varandra.
Därför är innehållet i berättelsen färskt.
Det här är inget som mina kollegor förstår.
Faktum är att detsamma gäller för Rotary i den meningen att endast en medlem från samma bransch kan gå med.
Det är vanligt att träffar endast hålls för personer inom samma bransch eller med behörighet, såsom läkarföreningar, sjukhusföreningar, vårdföreningar och vårdhemsföreningar.
Däremot var jag intresserad av berättelser om människor från andra världar och med olika värderingar.
Gårdagens studiepass, som jag deltog i för första gången på flera år, hade en fri stämning.
Det finns ingen anledning att ansöka om deltagande.
Det spelar ingen roll vad du säger.
Jag tror att det beror på att det är många som byter jobb som konsulter osv, men även om det har pågått i 40 år så presenterar folk sig alltid varje gång.
Jag kan se vad du gör nu.
Det betyder att arbetet förändras.
Du kan känna tidens framkant.
Det fanns också människor som arbetade med miljö och stadsutveckling.
För att delta måste du bli introducerad av en medlem.
Det finns ingen hemsida heller.
Eftersom det är stängt kan du prata fritt och känna dig trygg.
Halvstängd, som jag kallar det.
I den här typen av atmosfär uttrycks åsikter som en jazzsession.
Det är ingen debatt.
Jag letar inte efter en slutsats.
En plats för att utbyta åsikter och erkänna meningsskiljaktigheter.
Jag tror att det är därför det har pågått i 40 år och aldrig förlorat sin vitalitet.
Presentationen av nya medlemmar i 20-årsåldern var också intressant.
För mig som 68-åring.
Ingen talar som en äldre.
Det var några som ville att pensionssystemet inte skulle sänkas.
Jag skulle vilja bygga ett äldreboende för dessa människor.
Eran kan komma när anläggningar som gör det möjligt för invånarna att välja sina egna anläggningar kommer att ersättas av anläggningar som väljer sina invånare.
Eleverna väljer också sina skolor.
Låt oss försöka tänka tvärtom.

Pulsoximeter 97/97/97
Kroppstemperatur 36,5 Blodsocker 124

Journey of Intellectual Pursuit
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin