Sjukvårdsledning DX

Medical DX går framåt, men jag tror att äldreboenden behöver mer framsteg.
Faktum är att både sjukvården och omvårdnaden behöver göras om till DX och jag tror att samverkan och integrering av sjukvårds- och omvårdnadstjänster blir det mest effektiva.
Jag tror att det är den äldre personalen som inte är positiva till digitaliseringen.
Förr i tiden var det äldreläkare och liknande sjuksköterskor som motsatte sig elektroniska journaler på sjukhus.
Detsamma gäller för omvårdnad.
Sent på kvällen sitter jag gärna vid mitt skrivbord och skriver vårdjournaler.
Förvaltningen litar också på att det beskrivs individuellt och konkret som en sammansättning.
Det kallas nu slöseri med tid.
Så mycket som möjligt vill jag ägna tid åt sängkanten, mys, omvårdnad.
Vidare finns det en gräns för patrullering av avdelningar och vårdenheter, så övervakning med sängsensorer och TV-kameror är också nödvändig.
Allt detta för att personalens arbete ska bli effektivt.
I framtiden kan det till och med leda till en översyn av bemanningen.
Dessutom är 24-timmars perfekt mänsklig övervakning omöjlig, och Newman-fel kan inte helt förhindras.
Intensivvårdsavdelningar på akutsjukhus vårdas också med elektroniska sensorer.
Likaså inom omvårdnaden kompenseras bristen på läkare och få sjuksköterskor genom elektronisk hantering och elektroniska journaler.
Situationen vid tidpunkten för dödsfallet i anläggningen kan inte spelas in utan elektronisk övervakning såsom TV.
Det finns ingen personal närvarande 24 timmar om dygnet.
Det är samma sak som en akutmottagning.
Sjökortsinmatning, datalagring och samtidig delning av information.
Elektronisk bokföring och informationsutbyte online är också väsentligt inom omvårdnad.
Så länge det finns en vård i livets slutskede för äldre, även på en anläggning finns det terminal sjukvård och botemedel.
Vård i livets slutskede som respekterar mänsklig värdighet kräver också förfaranden i livets slutskede och medicinska beslut liknande dem på sjukhus.
För att lämna bevis baserat på de medicinska reglerna krävs ett system för elektronisk hantering av elektronisk inspelning.
Sådana lokaler måste vara fullt utrustade även på vårdinrättningar.
För att undvika sjuksköterskeprocesser och för att skydda personalen kommer omvårdnad DX att gå vidare samtidigt med sjukvård.
Jag ber inte om bidrag.
Kostnaden ska täckas genom rationalisering av personalkostnader.
Det är resonemanget.

Pulsoximeter 98/97/99
Kroppstemperatur 36,4 Blodsocker 205

Gubben som inte är bra på datorer
VD, Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin