Läkare blev politiker

Snart är det presidentval i Taiwan.
Två av de tre kandidaterna är läkare.
Läkare och kirurger.
Historiskt och runt om i världen är det inte ovanligt att presidenter och politiker har tagit examen från läkarutbildningen.
Det är dock omöjligt att föreställa sig att en läkare eller någon med läkarutbildningsbakgrund skulle bli premiärministerkandidat i Japan.
Den kubanske revolutionären Che Guevara tog examen från läkarutbildningen.
Även om han aldrig har praktiserat medicin är han välkänd som en revolutionär ledare.
Den gjordes också till en film.

Det finns några världsberömda filmregissörer och författare som tog examen från läkarutbildningen.
I Japan blir de flesta läkare.
Det kan bero på att inkomsten är högre, men jag tror att det finns fler sätt att utnyttja medicinsk kunskap.
Även om antalet läkare i kosten har ökat är de fortfarande långt ifrån att bli premiärministrar eller prefekturguvernörer.
Åtminstone tror jag att det vore bra om någon med läkarutbildningsbakgrund utsågs till vice prefekturguvernör eller vice borgmästare.
Nu, vem kommer att väljas till Taiwans president?
Jag vill att fler läkare ska läka nationen.

Pulsoximeter 98/99/98
Kroppstemperatur 36,7 Blodsocker 166

Läka samhället
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user