Ändring av budget

Det verkar som om budgeten för motåtgärder mot den minskande födelsetalen och den åldrande befolkningen kommer att läggas på sjukförsäkringskostnader.
Som ett resultat kommer nationella sjukförsäkringspremier att stiga.
Nu stöder hela nationen de äldres sjukvårdskostnader.
De äldre är tacksamma, men bördan för den barnuppfostrade generationen har blivit ännu tyngre.
Ser man till det totala snittet så tycker jag att de äldre ska betala ett rimligt egenbelopp för att de har sparande och sparande, men valdemokratin följer väljarnas intressen och avsikter.
Vid 68 års ålder undrar jag om jag ska ge upp inte bara mitt körkort, utan även min rösträtt.
Politisk förvaltning tar skatter där det är lätt att driva in och fördelar dem där de behövs.
Det kanske är oundvikligt, men det är politik att det är bra att ta det från en viss plats.
Men jag undrar om det här är bra eller om det inte går att hjälpa.
Koyama G består också av många företag, så vissa företag har pengar och andra inte.
Budgeten för evenemang och workshops bygger på poll tax-metoden och i princip delas bördan på antalet deltagare.
Jag syftar på Gakkai-metoden, men i ljuset av principen om rättvisa och rättvisa är jag alltid rådvill.
Oavsett om det är regering eller företag, realistiskt sett kommer det att ske vissa budgetförändringar.
Åtgärder för den åldrande befolkningen bör täckas av de äldre själva.
Och vad sägs om att täcka de sjunkande födelsetalsmåtten med konsumtionsskatten som helhet?
Landets framtida överlevnad beror på det.
Istället för att höja arvsskatten undrar jag om det finns ett system som gör att människor kan donera till den sjunkande födelseskattefonden vid arvstillfället.
Med arvsskatteavdrag.
Om finansdepartementet godkänner kommer jag att skriva om testamentet.
Företagsefterträdaren kommer att ansvara för att återbetala skulden.
Jag är inte säker på om banken kommer att hålla med.

Pulsoximeter 97/98/98
Kroppstemperatur 36,2 Blodsocker 187

Skattebetalare
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin