Online medicinsk behandling avkoppling, dagservice, skola

Rent juridiskt kallas det för telemedicin, men det låter som telepatisk medicinsk behandling, så här kallar vi det medicinsk behandling online.
Ursprungligen lever vi i en tid där medicinsk data och bilddata skickas över internet för diagnos.
Om man dessutom kan prata med en läkare via bildtelefon bör det vara möjligt att ställa en intern diagnos.
Avregleringen går framåt lite i taget.
Den här gången har daghem och skolor anpassat sig till medicinsk behandling online.
Dagtjänsten blir som en kvasi-rehabiliteringsklinik.
I stället bör det krävas sjukgymnaster för dagvård.
Rådgivning för tillbakadragna barn ges i skolhälsorummet.
I alla fall om elever kommer till skolan.
Så småningom kommer smartklockan att mäta puls och blodsocker 24 timmar om dygnet, och uppgifterna skickas till läkaren via smartphone.
Om ett onormalt värde upptäcks kommer en läkare vid en 24-timmars medicinsk institution att kontakta dig via smartphone.
Ambulans skickades till arbetsplatsen där du befinner dig nu.
En sådan era kommer snart.
Onlinekonsultationer kommer sannolikt att ersätta medicinska konsultationer som endast kräver recept på mediciner för kroniska sjukdomar.
Tiden har kommit då kunder kan köpa droger online utan att behöva gå till en butik.
Om fem år kan läkarbristen vara löst.
Jag vill att läkarna ska använda sig mer av sin medicinska kunskap i samhället.
Om man tittar på den senaste tidens politik tror jag att det skulle vara bra att ha fler politiker och byråkrater med medicinsk bakgrund.
Jag skulle vilja att läkare utses till tjänsten som biträdande landshövding eller biträdande avdelningsborgmästare snarare än chefen för en folkhälsocentral.
Jag skulle vilja se nivån på medicinsk administration i lokala myndigheter höjas.
Ur mitt perspektiv som student i folkhälsovetenskap tror jag det.

Pulsoximeter 96/97/97
Kroppstemperatur 36,4 Blodsocker 206 Anpanmans sena natt Anpan

Star Trek Enterprise Prize biträdande läkare Leonard McCoy
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user