Medicinsk välfärds kvantteori

Jag tror att hälsa och välfärd är två väldigt olika saker.
Ibland känner jag att det är vatten och olja.
Medicin är logisk, objektiv och vetenskaplig.
Välfärden är känslomässig, kulturell och religiös.
Att se på samhället ur ett annat perspektiv.
Deras positioner, mål, värderingar och språk är alla olika.
Vissa sidor har olika snitt.
Emellertid kallas det ibland kollektivt för medicinsk välfärd.
Detta beror på att båda är perspektiv, värderingar och element som är viktiga för samhället, för förvaltningen, för tanken och för samhället, och som är väsentliga för människor.
Jag jämför människovärde med ljus.
mänsklig optik. Mänskliga rättigheter kvantteori.
Låt oss säga att medicinsk välfärd är en stråle av hopp.
Ljus är en våg, en våg och en partikel.
Medicin är partikeln som drabbar sjukdomen.
Som strålning som träffar cancerceller.
Välfärd är en varm vind, en våg av mänsklig värme.
Med andra ord vågor.
Medicinsk välfärd är partikeln av sjukvården och vågen av välfärd.
Detta är Koyamas medicinska välfärdskvantummekanik.
Låt oss kalla det relativitetsteorin om medicinsk välfärd.
Det är en vanföreställning i anestesi under en endoskopi.
Från medicinsk välfärdssamverkan till integration.
Absolut motsägelsefull självidentitet mellan ideal tanke och förverkligande.
Det kan vara mitt fel att jag går till den här typen av tänkande.
Hur som helst, det finns bara övning snarare än villfarelse.
Nästa års strategiplan kommer att offentliggöras inom kort.
De nautiska ritningarna är klara.
korsa Stilla havet.

Pulsoximeter 98/99/99
Kroppstemperatur 36,4 Blodsocker 239

Full fart framåt
VD:ar Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin