Thuyết lượnhg tử y tế phúc lợi

Theo tôi thì y tế và phúc lợi là hai thứ hoàn toàn khác nhau.
Đôi khi tôi cảm thấy chúng như là nước và dầu.
Y học mang tính logic, khách quan và khoa học.
Còn phúc lợi là tình cảm, văn hóa và tôn giáo.
Nhìn xã hội từ một góc nhìn khác.
Địa vị, mục đích, giá trị và ngôn ngữ đều khác nhau.
Một số khía cạnh cũng khác nhau.
Tuy nhiên, đôi khi nó được gọi chung là y tế phúc lợi.
Vì dù y tế hay phúc lợi thì đối với xã hội và quản lý hành chính đều là tư tưởng quan trọng trọng,hơn nữa đó cũng là yếu tố không thể thiếu trong quan điểm và giá trị quan của nhân loại.
Tôi ví phẩm giá của con người giống như ánh sáng.
Thuyết quang học về nhân loại. Thuyết lượng tử nhân quyền.
Hãy xem phúc lợi y tế như là một tia hy vọng.
Ánh sáng là sự giao động, là sóng và cũng là hạt.
Y tế sẽ là hạt tấn công bệnh tật.
Giống như các tia phóng xạ tấn công các tế bào ung thư.
Còn phúc lợi là ngọn gió, là làn sóng ấm áp tình người.
Nói cách khác, đó là sự giao động.
Phúc lợi y tế là sự kết hợp của những hạt y tế và làn sóng phúc lợi.
Đây là cơ học lượng tử phúc lợi y tế của Koyama.
Hãy gọi nó là thuyết tương đối về phúc lợi y tế.
Đó là sự ảo tưởng trong lúc gây mê khi nội soi.
Từ hợp tác phúc lợi y tế cho đến việc hợp nhất.
Đây tuyệt đối là mâu thuẫn về ý thức của bản thân tôi giữa lý tưởng và hiện thực.
Có lẽ khuyết điểm của tôi là thường có những suy nghĩ kiểu này.
Dù sao thì thực hành vẫn hơn là ảo tưởng.
Kế hoạch chiến lược năm tới sẽ sớm được công bố.
Các bản vẽ hải lý đã sẵn sàng để vượt biển Thái Bình Dương.