Nästa generations medicinsk forskning

Att reformera läkarnas sätt att arbeta innebär att minska arbetstiden.

En läkares arbete vid ett universitet är medicinsk behandling, utbildning och forskning.

Jag tror att det är en treenighet, men när det kommer till uppoffringar är jag orolig för att forskningstiden ska minska.

Universitetssjukhus är akutsjukhus och är också frontlinjerna för medicinsk behandling.

Att rädda liv är prioritet.

Läkarutbildning kan inte ske genom klassrumsföreläsningar.

Medicinsk behandling på plats är nödvändig.

Vad händer med forskningen då?

Grunden för forskningsartiklar är insamling och analys av stora mängder data.

Detta jobb skulle kräva en kvantitativ analysexpert, även om han eller hon inte är läkare.

Sjukhus är den primära platsen för insamling av prover och data, men äldre personer finns på vårdhem snarare än på sjukhus.

Därför bör framtida forskning om kroniska sjukdomar bedrivas på äldreboenden.

Åtminstone bör sjukhus och vårdinrättningar samarbeta för att bedriva forskning.

Samarbete för forskning är dock ännu inte etablerat.

Många boende på äldreboende har högt blodtryck, diabetes och demens.

Det finns inget sätt att långtidsdata och behandling endast kan göras på korttidssjukhus.

Därför bör det finnas vårdinrättningar som kan behandla sjukdomar.

En mellananläggning där du kan använda både vårdförsäkring och sjukförsäkring samtidigt.

Jag undrar om äldreomsorgen och särskild omvårdnad ligger närmast.

Jag tror att anläggningar som blivit till besvär hindrar medicinsk forskning.

Jag tror att det skulle vara en bra idé att ha ett särskilt utbildningsprogram för äldre på universitetet också.

Om du vill kommer Koyama G att samarbeta med dig.

Pulsoximeter 98/97/99

Kroppstemperatur 36,4 Blodsocker 128

Fältundersökning

VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by beatrice