Att bryta igenom glastaket och väggarna

Medicinsk vård är en sammanslutning av specialiserade yrken. Oavsett om det är sjuksköterskor, laboratorietekniker, röntgensjuksköterskor, farmaceuter, dietister eller någon annan tekniker arbetar de alla i grunden under läkarnas ledning. Rätten att ge instruktioner och det slutgiltiga ansvaret är alla centraliserade i läkarnas händer. När det gäller kvalifikationssystemet för medicinska yrken kan Japan vara det strängaste. I USA har till exempel sjuksköterskepraktiker auktoritet och löner som är nära läkares, även om det finns begränsningar inom deras område. Till och med sjukhusdirektörernas uppgifter är exklusiva för läkare.

Många av Japans medicinska specialister arbetar på sjukhus, som generellt anses vara de mest önskvärda arbetsplatserna. Det skulle vara fördelaktigt om de kunde tillämpa sin medicinska expertis mer brett i samhället. Även om Hälsa-, arbets- och välfärdsministeriet anställer läkare som medicinska byråkrater betraktas de fortfarande som specialiserade yrkesmän.

Det vore inte dåligt om sjuksköterskor blev tjänstemän, VDeller hotellchefer. I Japan innebär att skaffa en kvalifikation oftast att prioritera arbete inom medicinska institutioner inom det området. Det bör finnas fler politiker, filmregissörer, journalister och VDmed medicinsk bakgrund. Även om det har skett avslappningar i rättssystemet är individer fortfarande fixerade vid att bli erkända som specialiserade yrkesmän på grund av samhällets uppfattningar.

Det är bara en universitetsexamen när allt kommer omkring. Vi bör omfamna tanken på att använda vår specialiserade kunskap för att bidra mer brett till samhället. Jag kallar detta genomslag och spridning av medicinsk kunskap i samhället.

Unga människor, våga ge er ut i världen från sjukhusen. Din arbetsplats är inte begränsad till sjukhus. Var som helst där det finns patienter eller sjukdomar är en plats där du kan göra skillnad. Det är okej att bli administratörer eller chefer. Bryt igenom inte bara glastaket utan också glasväggarna i det hierarkiska systemet. Ursprungligen fanns det inga murar eller staket i vildmarken. Jag vill att du ska se den vidsträckta samhället.

Kunskap och kvalifikationer bör inte begränsa dina förmågor och möjligheter. De bör ses som verktyg för att utöka din värld och förståelse. Jag har utökat min egen värld med den här inställningen. Alla kan göra det. Det beror helt på din inställning.

Noto-jordbävning 152 dagar

blodsocker 121
Utvidgning av medvetande Koyama G VD, Thunderbird-Representant Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user