samhällscentrabio

Under de senaste 40 åren har jag öppnat medicinska och välfärdsfaciliteter över hela landet. När jag åker till landsbygden blir jag ibland introducerad till platser som tidigare var biografer. De hoppas att de kan användas för dagtjänster. Biograferna är inte tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och är svagt belysta. De är inte vänliga mot äldre eller funktionshindrade. Många mini-biografer som drivs av lokala familjer på landsbygden har stängt. Numera finns det län utan några biografer alls. Du kan bara hitta biografer som Toho Cinemas eller AEON. Biograferna är bekväma och du kan se tre filmer på en dag. Men du kan bara se storslagna blockbusters. Platser som konstbiografer, vilka är som ungdomsminnen för mig, har nästan försvunnit. Koyama G hanterar också driften av livliga torg genom ett utvalt förvaltningssystem. De brukade vara gamla samhällscentrum. Konserter och föreläsningar kan också hållas där. Men filmvisningar på samhällscentra är mestadels ideellt drivna och gratis. Att ta ut avgifter eller få bidrag från regeringen är för närvarande svårt. Så jag funderar på att använda mindre kända men högkvalitativa filmer som samhällsbiografer. Men för närvarande är det också svårt att ta ut avgifter eller få bidrag från regeringen. Först måste vi bygga upp en meritförteckning och sedan få bidrag. Det verkar som att det enda sättet att börja är att planera en filmfestival genom folkbildning. Men det har också visat sig att faciliteterna för filmvisning är föråldrade och otillräckliga. Dessutom tillhandahåller inte regeringen bidrag för filmer som kultur, bara som företag. När jag var i lågstadiet tittade jag på “The Sound of Music" i skolans auditorium som en del av läroplanen. I modern tid är filmer inget annat än affärer, inte kultur. Jag tycker att filmer är en omfattande konstform, men varken utbildningsdepartementet eller regeringen är intresserade av att titta på filmer på biografer. Låt oss göra samhällscentra till samhällsbiografer. Jag funderar på att skapa sådana prestationer, men det kommer fortfarande att ta tid att förverkliga dem. Jag tror att många lokala filmfestivaler också har påverkats. På grund av COVID har filmer blivit något att titta på på internet. Jag brukade tro att bara på biograferna kunde entusiaster samlas och njuta av filmer tillsammans, men det kanske inte är fallet längre. Även på internet finns det planer för nätbiografer där stora fans kan titta och dela sina tankar samtidigt. Visningar andra än välfärdsfilmer på samhällscentra är för närvarande försenade. Jag vill ompröva nya förvaltningsplaner och börja om från början efter tidigare misslyckanden. Har någon vishet och passion för detta? Vi behöver vishet, pengar, filmleverantörer och allt. Jag väntar på nya idéer och planer, börjar om från början efter tidigare misslyckanden. Framför allt är regeringens utvärdering och stöd nödvändigt för användningen av samhällscentra. Är det redan föråldrat att arrangera filmtillställningar för medborgarna på samhällscentra?

Blodsocker: 194
Noto-jordbävningen, 113 dagar
Koyama G VD, Thunderbird Representant Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user