Nhận thức và chuẩn bị sẵn tình yêu thương và trách nhiệm

Hôm qua là cuộc họp quản lý kinh doanh cơ bản kéo dài cả một ngày.

Đây là cuộc họp báo cáo hàng tháng của tất cả các công ty trong tập đoàn.

Vì là tháng cuối cùng của năm tài chính này, nên cuộc họp cũng bao gồm luôn cả dự báo tài chính.

Tôi nghĩ năm nay cũng đã rất cố gắng.

Trước đây chúng tôi luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh không ngại mạo hiểm, nhưng năm tài chính tới đây chúng tôi thắt chặt quản lý, thu hẹp quy mô kinh doanh trong khi vẫn duy trì sự ổn định kinh tế.

Đối với các cơ sở quy mô nhỏ chúng tôi được bên cho thuê xây dựng theo yêu cầu và cho thuê đã hết hạn hợp đồng, thì công ty đã làm rõ chủ trương không gia hạn hợp đồng mà thay vào đó là tích hợp và tự xây dựng bằng cho phí của mình.

Nhiều công ty cũng đang tiến hành hợp nhất theo khu vực.

Việc mở các cơ sở mới cũng sẽ dừng lại trong phạm vi có khả năng làm được.

Thay vì cố gắng quá sức mở rộng, thì tốt hơn là giới hạn số lượng giường bệnh phù hợp với số lượng tuyển dụng nhân viên.

Hãy chuẩn bị sẵn ngay bây giờ để chuẩn bị cho thời đại tiếp theo.

Là năm chúng tôi tuyên bố về việc thu hẹp quy mô kinh doanh trong khi vẫn duy trì sự ổn định kinh tế.

Hôm qua tôi cũng ghi hình lời nhắn đầu xuân gửi các nhân viên mới.

Công việc hàng năm.

Việc ghi hình không cần bản thảo, thu 1 lần.

Công việc hàng năm.

Bởi vì phương châm quản lý của Koyama không thay đổi kể từ khi thành lập.

Với niềm tin đó, tôi đã phát triển Koyama G cho đến ngày nay.

Cùng với 14,000 chiến hữu.

Tôi có mong muốn gửi tới các nhân viên quản lý cấp cao.

Có tình yêu thương vô hạn với các nhân viên trẻ, nhân viên nước ngoài.

Có tình yêu thương thì sẽ có tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của cấp dưới.

Từ nay trở đi, môi trường kinh doanh trong ngành y tế và phúc lợi sẽ có những thay đổi lớn.

Chấp nhận những thay đổi đó, và dừng những gì cần dừng lại.

Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo ra những dự án mới làm phong phú thêm tương lai của những người trẻ.

Bây giờ đừng kiệt sức, hãy hít thở và nghĩ về tương lai.

Để làm được điều đó, chúng ta hãy có chút thời gian.

Và hãy nhận thức và chuẩn bị sẵn cho công việc kinh doanh trong năm tới.

Các bạn nhận được yêu cầu phải nhận thức và chuẩn bị tình yêu thương cùng trách nhiệm.

Năm tới sẽ là năm của nhận thức và chuẩn bị sẵn cho việc cải cách quản lý kinh doanh.

Đường huyết 177

Bắt đầu dùng thực phẩm chức năng

Chương trình Koyama cho tới sáng

Đại diện Koyama G  Koyama Yasunari