Thumbnail of post image 033

KOYAMA GINZA Nhật ký

Thunderbird là tôi lên kế hoạch, tiến cử ngườ ...

Thumbnail of post image 186

KOYAMA GINZA Nhật ký

Ngay sau đợt cứu trợ thiên tai trên bán đảo N ...

Thumbnail of post image 194

KOYAMA GINZA Nhật ký

Trạm dừng nghỉ đã ra đời được khoảng 30 năm. ...

Thumbnail of post image 123

KOYAMA GINZA Nhật ký

nhiên, vừa là cùng chung sống với thiên nhiên ...

Thumbnail of post image 172

KOYAMA GINZA Nhật ký

Tới Kanazawa gần nếu đi bằng Shinkansen. Tôi ...

Thumbnail of post image 072

KOYAMA GINZA Nhật ký

Hôm qua có buổi giao lưu của dự án ong mật ở ...

Thumbnail of post image 192

KOYAMA GINZA Nhật ký

Ngày 3/3 xảy ra trận động đất mạnh 7,2 độ ric ...

Thumbnail of post image 180

KOYAMA GINZA Nhật ký

Chuyến đi 2 ngày tới Niigata đến hôm qua khiế ...