Tương lai mà AI mang đến

Tôi muốn kỳ vọng vào thế giới có AI.

Cũng có ý kiến nói rằng AI sẽ lấy mất đi việc làm, nhưng tôi nghĩ điều này là điều tất yếu, và tôi chờ đợi với nhiều kỳ vọng.

Người ta cũng nói rằng sẽ bị phân chia thành những người kinh doanh sử dụng AI và những người lao động bị AI sử dụng.

Ít nhất thì những người luôn chờ đợi chỉ thị sẽ trở thành những người bị AI sử dụng.

Những người có thể tự tìm thấy mục tiêu, có thể lãnh đạo dẫn dắt việc điều hành kinh doanh sẽ được trọng dụng.

Thời đại cải cách xã hội mới sẽ tới.

Cuộc cách mạng tổ chức không đổ máu sẽ diễn ra.

Tuy nhiên, từ góc độ của người lao động, tôi nghĩ không có nhiều thay đổi.

Cho tới nay, khoa học công nghệ vẫn ngày càng tiến bộ.

Bàn tính trở thành máy tính toán cầm tay.

Từ điện tín thành điện thoại để bàn, rồi đến điện thoại di động.

Máy vi tính cũng từ loại lớn thành loại nhỏ, máy tính cá nhân, rồi thành điện thoại thông minh.

Sự thật là các cá nhân đã học được rất nhiều từ sự tiến bộ này.

Công ty đã có thể phát triển kinh doanh nhanh hơn nhờ hệ thống xử lý khối lượng lớn.

Không thể tưởng tượng được rằng Internet sẽ thay đổi công việc kinh doanh và cuộc sống cá nhân nhiều đến vậy.

Công nghệ thay đổi xã hội, nhưng nó cũng thay đổi con người.

Người có thể thích ứng với thời đại sẽ thăng tiến và thành công.

Nói cách khác, chỉ những người có thể học những điều mới và có thể thay đổi mới tồn tại được.

Và cả công ty cũng vậy.

Chỉ những doanh nghiệp thích ứng được với thời đại AI mới tồn tại được.

Tôi nghĩ rằng chính ngành y tế và chăm sóc điều dưỡng là ngành chịu ảnh hưởng nhất.

Hình thức làm việc cơ bản trong nơi làm việc trực tiếp của chăm sóc điều dưỡng, y tế, chăm sóc giáo dục trẻ em sẽ không thay đổi.

Ngoài điều đó, hình thức quản lý kinh doanh sẽ có những thay đổi đột ngột.

Những người kinh doanh thay đổi nhanh chóng để thích ứng sẽ tồn tại, còn những người kinh doanh không thể làm điều đó sẽ phải rút lui.

Những công ty không thể làm được điều đó sẽ biến mất.

Có lẽ sẽ có nhiều công ty phá sản, thanh lý, sáp nhập.

Mặt khác, công việc bên trong cơ sở sẽ không có nhiều thay đổi.

Tuy nhiên, phong cách quản lý doanh nghiệp sẽ thay đổi rất nhiều.

Có lẽ sẽ không cần có trụ sở công ty nữa.

Đương nhiên là những kỹ năng và sự nhạy bén cần có của người quản lý kinh doanh cũng sẽ thay đổi đáng kể.

Chính vì thế, thời đại của Koyama G đang tới rồi.

Tôi có dự cảm như vậy.

Đường huyết 188

Chờ đợi thời đại kiểm soát việc ăn uống bằng AI.

Liệu thời đại cuốn nhật ký này được viết bởi AI có tới không nhỉ ?   Đại diện  Koyama G Yasunari Koyama