Befolkningskvot och Areakvot

I Japan minskar befolkningen med 2 % varje år.
Dessutom ökar andelen äldre.
Valdistrikten kommer också att ses över.
Antalet politiker på landsbygden, där befolkningen minskar snabbt, kommer att minska och antalet politiker i tätorter kommer att öka i motsvarande mån.
Enkelt uttryckt kommer antalet politiker i storstadsområdet att öka.
Detta är naturligt utifrån demokratins principer.
Men det finns ett annat sätt att tänka.
Området är stort.
Det sägs också vara ett avfolkat område.
Prefekturens yta per capita är stor.
Tokyos 23 avdelningar är motsatsen, med en hög befolkningstäthet.
Setagaya Ward har en befolkning på 920 000 människor.
Yamanashi Prefecture rankas 41:a bland prefekturer med 800 000 personer.
Församlingar har en större befolkning än prefekturer.
Om man ser det ur ett annat perspektiv, förvaltar prefekturen Yamanashi ett stort landområde, och belastningen av landyta per prefektursmedborgare är hög.
Underhåll av väg-, vatten- och avloppssystem samt skogsvård.
Alla kostar pengar.
Därför är skatteintäkterna lägre än i Tokyo.
Kostar ju högre befolkningstäthet mer administrativa kostnader, eller desto lägre befolkningstäthet?
Det finns nog en poäng med båda.
Tänk om vi beslutade om konstanter per capita och per område som kriterier för att tilldela politikers konstanter?
Antalet platser i representanthuset baseras på befolkningen.
House of Councilors konstant baseras på areaförhållande.
House of Councilors har också nationella distrikt.
Det finns också en uppfattning om att det borde vara en kvotering av politiker efter generation.
Detta för att säkra politiska platser för den yngre generationen.
Det kan till och med finnas en pensionsålder för politiker.
Jag är 65 år gammal.
Få dem att följa vanligt folks regler.
Pensionsåldern för ministrar och ordförande bör sättas till 75 år, vilket är samma som för äldre medborgare i sena stadiet.
Men för att balansera saker och ting kommer vi att höja rösträtten för personer över 30 år.
Även detta kommer sannolikt inte att förverkligas på grund av offentlig kritik.

Pulsoximeter 97/98/98
Kroppstemperatur 36,7 Blodsocker 237

Tråkig helg
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin