Lắng nghe và đồng cảm

Lắng nghe và đồng cảm.
Từ ngữ thường được nghe thấy trong buổi tư vấn tâm lý hay buổi đào tạo y tá.
Bài giảng trong buổi đào tạo khiến tôi cảm nhận được điều này.
Tôi thường lắng nghe trong các cuộc họp trực tuyến của bộ phận y tá Koyama G.
Các báo cáo về biện pháp ứng phó với cơ sở bị nhiễm Covid dựa trên kinh nghiệm.
Tôi đã hiểu rõ những khó khăn ở nơi làm việc trực tiếp và hệ thống hỗ trợ trên toàn quốc của bộ phận y tá trong Koyama G.
Thật đáng để nghe.
Và người điều hành đang lắng nghe như tôi cũng thấy vô cùng đồng cảm.
Tôi muốn tự hào về sức mạnh của đội ngũ nhân viên Koyama G, những người có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và tinh thần hợp tác.
Và tôi cũng một lần nữa cảm nhận được trách nhiệm của người điều hành.
Tôi muốn kiểu điều hành kinh doanh có thể đồng cảm với những khó khăn ở nơi làm việc trực tiếp.
Tôi cảm thấy yên lòng vì mình có thể làm được điều đó, vả lại, tôi nghĩ rằng nếu không thể làm được điều đó thì nên nhận ra rằng đã đến lúc cần phải về hưu.
Chỉ cần những con người này còn cố gắng ở các vùng trên khắp Nhật Bản, tôi vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò đại diện với nhiệt huyết và trách nhiệm.
Tôi biết ơn khi được là một thành viên của Koyama.
Với tôi, chủ trương và thực hiện là bước kế tiếp của lắng nghe và đồng cảm.
Đề xuất và thực hiện điều sai lầm.
Cần trách nhiệm và tự kiểm điểm hơn nữa nhỉ.

Nồng độ Oxy trong máu 97・96・99
Nhiệt độ cơ thể 36.4 Đường huyết 105
Im lặng và cầu nguyện hơn là la hét và nản lòng
Đại diện Koyama Yasunari