Cân bằng động

Sự sống là không ngừng hấp thụ chất, thải ra và thay tế bào trong cơ thể.
Sự sống luôn trong dòng chảy.
Ngay cả khi bạn nghĩ mình vẫn là mình thôi, thì các tế bào ngày hôm nay đang thay thế cho tế bào trong cơ thể ngày hôm qua.
Nhưng sáng nay, tôi cảm thấy vẫn là bản thân mình của ngày hôm qua.
Trong sinh học, điều này được gọi là trạng thái cân bằng động.
Trong tổ chức quản lý của Koyama G cũng có thể nói tương tự.
Dù các công ty, tổ chức có vẻ vẫn như vậy, nhưng nhân sự thay đổi.
Điều này càng đúng với những nhân viên trẻ, nhân viên mới được thăng chức.
Vậy người tiền nhiệm của tôi như thế nào nhỉ?
Khi số lượng cơ sở và tổ chức tăng lên, số lượng vị trí làm việc cũng tăng lên hàng năm.
Trên thực tế, ngay cả ở Koyama G cũng đang thiếu nhân lực.
Gần đây, đặc biệt là thiếu nhân sự cấp quản lý.
Ngoài ra, các hội thảo, nhóm nghiên cứu với nhiều công ty tham gia đang tăng lên.
Không chỉ là công việc quản lý cơ sở.
Chúng tôi đang tập trung vào việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ.
Số lượng du học sinh, nhân viên có tư cách lưu trú là kỹ năng đặc định đến từ châu Á cũng ngày càng tăng lên.
Đây cũng là hoạt động giao lưu quốc tế.
Đây là dự án phúc lợi địa phương gắn bó với cộng đồng, cũng là dự án hồi sinh thành phố.
Tuy nhiên, tổ chức này luôn chuyển động, thay đổi và phát triển.
Koyama G cũng chính là sự sống.
Sự sống là dòng chảy.
Koyama G đang chảy qua dòng nước lớn của xã hội.
Trong cơ thể đó cũng có dòng nước tươi mát đang chảy qua.
Ngày hôm nay, sự chuyển hóa, trao đổi chất vẫn tiếp tục.
Miễn là còn tiếp tục sống.

Nồng độ oxi trong máu 97・97・97
Nhiệt độ cơ thể 36,6 Đường huyết 195
Bất động và mất cân bằng Đại diện Koyama Yasunari