Revidering av sjukvårdsavgifter

Det råder ingen tvekan om att nästa års läkaravgiftsrevision kommer att bli en negativ revidering, även efter att en stor summa offentliga pengar har betalats ut till sjukhus på grund av coronakatastrofen.
I synnerhet äldre, kronisk sjukdom relation går ner.
Konvalescentrehabiliteringsinrättningar och äldrevårdsinrättningar är också i en svår ekonomisk situation och kommer att drabbas ännu mer.
Renoveringskostnaderna för åldrande anläggningar skjuter i höjden, elräkningarna skjuter i höjden och anläggningsförvaltningen är under press.
Inför ekonomiska svårigheter och minskande befolkning står det klart att regeringen vill minska antalet små och medelstora privata sjukhus.
Det kommer också att råda brist på läkare och sjuksköterskor på grund av arbetsstilsreformer.
Det vore också bra att fördela en del av läkarnas monopolarbete till sjuksköterskor.
Från och med nu kommer tandläkare, farmaceuter, nutritionister att ha större spelrum än läkare och sjuksköterskor.
Jag undrar om inte lagen kan ses över för att utöka verksamhetens omfattning.
I USA och andra länder har sjuksköterskor ett brett spektrum av uppgifter.
Läkare är inte de enda som kan skriva dödsattester.
Japans medicinska system är unikt jämfört med globala standarder.
Jag tror inte att vi ska bli som USA, men Japan kan inte försörja sig som det är heller.
Jag tror att det finns en gräns för att bara justera poängen samtidigt som det nuvarande ramverket behålls som det är.
Den ordinarie revideringen var från april till nu.
Det blir juni nästa år.
Tillkännagivandet av beslutet kom strax före april, så det verkar som att det är för att ge medicinska institutioner nåd.
Är det möjligt att byta ledningssystem på 2 månader?
Det blir i alla fall en tuffare revidering än jag föreställt mig.
Om man vill minska antalet sjukhus, vad sägs om att subventionera rivning av sjukhusbyggnader?
Till skillnad från jordbrukets arealminskningspolitik är sjukhus tunga byggnadsanläggningar.
Och du har fortfarande lån och leasing.
Vissa människor kan inte sluta även om de vill sluta.
Om marknaden skulle växa skulle det finnas sjukhusköpare, men så kommer det inte att vara från och med nu.
Inte bara sjukvårdsavgifter utan även långtidsvårdsförsäkringar kommer samtidigt att revideras.
Även om sjukvårdsavgifterna har sänkts har tillväxten av äldreboenden stöttat helheten.
När det gäller omvårdnad läggs små och medelstora företag ner och går i konkurs.
Om båda sänks samtidigt finns det ingen flykt.
Vad ska du göra med den två månaderna respitperioden?
Ledningens beslutsamhet och omdöme avgörs på ett ögonblick.
Det var i alla fall så jag överlevde.

Pulsoximeter 96/98/98
Kroppstemperatur 36,3 Blodsocker 171

Överlevnadschef
VD, Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin