“Bubblans kollaps igen

Min affärsgrund har sitt ursprung i den japanska fastighetsbubblans krasch för 35 år sedan.
Vid den tiden var fastighetsbubblan på sin höjdpunkt.
Affärer som ägde byggnader i Ginza öppnade filialer i varuhusen och gick strålande.
Det var vanligt att höra historier från patienter om hur de hade tjänat pengar på aktier.
Här tog vi över en konkursfärdig akutklinik i Ginza och genomförde en omstrukturering för att återuppbygga den, med en slapp affärsmodell.
Jag ansåg att det var den enda fattiga sysslan i Ginza.
Precis när vi hade återuppbyggt kliniken började området runtomkring bubbla över av framgång, men sedan kollapsade det plötsligt och många företag gick i konkurs.
Jag insåg djupet av finans- och fastighetsvärldens risker.
Sedan dess har jag ägnat mig åt att endast syssla med verksamhet där människor arbetar hårt och där jag kan betala löner. Det blev hälso- och sjukvård samt omsorgsverksamhet på landsbygden och i bergsområden.
Under det senaste året har vi hört om konkursen för en stor fastighetsfirma i Kina och om problemen med tomma lägenheter där.
Nu börjar även den amerikanska bostadsfastighetsmarknaden att verka osäker.
Tidigare brukade det dyka upp nya ägare när kommersiella byggnader blev svårsålda, men om det blir svårt att sälja vanliga bostäder så kommer ekonomin verkligen att försämras.
Det fanns kommentatorer som sa att Japan hade studerat fastighetsbubblans krasch noggrant och att det inte skulle upprepas, men det känns osäkert.
Även om man studerar Japans misstag noggrant, så verkar det som att man bara har fortsatt med finansiell lättnad för att skjuta upp problemen.
Förra gången var det bara Japan, men nu verkar hela världen vara involverad, och vi kan vara på väg mot en global lågkonjunktur.
Exportindustrin kommer antagligen att dra nytta av en försvagad yen under en tid, men i längden tror jag att det skulle vara säkrare för Japan, som är en önation, att stänga gränserna och fokusera på den inhemska livsmedelsproduktionen och sjukvårdssektorn.
Jag förbereder mig för den tiden och har tänkt så i över 30 år.
Det är här Vargpojken når sin kulmen.

Noto Earthquake 153 dagar Blodsocker 129
Old Wolf Man Koyama G VD Thunderbird Representant Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user