“Nhân viên được coi như là tư nhân”

Một bác sĩ của bệnh viện công bị bắt vì nhận hối lộ từ một doanh nghiệp cung cấp thiết bị y tế.
Số tiền 200,000 yên.
Bởi vì bác sĩ đó là “Nhân viên được coi như là công chức” (みなし公務員, nhân viên của doanh nghiệp tư nhân, không phải là công chức, nhưng làm các công việc công, cung cấp dịch vụ công, được áp dụng một số chế độ như với công chức)
Những nghi ngờ liên quan đến Olympic cũng bởi vì là “Nhân viên được coi như là công chức”.
Phạm vi của “Nhân viên được coi như là công chức” rộng hơn tưởng tượng.
Các công ty theo hình thức đối tác công tư (hình thức đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân để thực hiện, quản lý, vận hành dự án kết cấu hạ tầng, cung cấp dịch vụ công) của chính quyền địa phương cũng nằm trong phạm vi này phải không?
Trong Koyama G, các bữa ăn kinh doanh của đối tác kinh doanh mời cũng cần phải có sự chấp thuận của tôi.
Khi tôi được mời dự tiệc chiêu đãi, tôi sẽ đi cùng nhân viên quản lý cấp cao.
Cũng có một số nhân viên quản lý cấp cao nghĩ rằng đi dự tiệc chiêu đãi cũng là công việc, nhưng những nhân viên quản lý cấp cao này cuối cùng đã gây ra vấn đề và kết quả là không còn ở trong Koyama G nữa.
Người hèm kém như vậy không phù hợp với Tập đoàn phúc lợi y tế Koyama, nói cách khác là không đủ tư cách để làm việc.
Thay vào đó, chi phí hội họp và chi phí phúc lợi dành cho nhân viên trong Koyama G được chấp nhận một cách tích cực.
Tôi muốn ở vị trí người chiêu đãi hơn là người nhận chiêu đãi.
Tôi đã nghĩ như vậy từ khi còn nhỏ.
Tuy nhiên, nếu nói là “Nhân viên được coi như là công chức”, thì nếu để cho tôi nói, tôi sẽ nói “Nhân viên được coi như là tư nhân”.
Tôi muốn họ mang niềm tự hào, lòng tự trọng và đạo đức với tư cách là người của tư nhân.
Không phải tất cả những công ty nhận bảo hiểm y tế, bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng đều là “Nhân viên được coi như là công chức” sao?
Nếu dựa theo tiêu chuẩn như vụ bắt giữ lần này, thì doanh nghiệp tư nhân phải chấn chỉnh hơn nữa.
Hãy tự kiếm tiền và tự mình tiêu tiền.
Việc đòi hỏi hối lộ từ các đối tác kinh doanh là không thể chấp nhận được.
Ép buộc hay mong đợi đối tác tiếp đãi cũng có tội tương tự.
Dù là doanh nghiệp tư nhân.
Trái với đạo đức nghề nghiệp.
Gửi tới các nhân viên quản lý cấp cao của Koyama G mong đợi được tiếp đãi.
Nếu nói rằng dù thế nào thì cũng muốn được tiếp đãi, thì tôi, chủ doanh nghiệp, sẽ tiếp đãi ở Ginza.
Tôi sẽ tiếp đãi một cách cẩn thận.
Chính tôi.

Ngày 133 sau trận động đất Noto
Đường trong máu 189
Đại diện Koyama G
Đại diện Thunderbird Koyama Yasunari