Trạm chăm sóc sức khỏe

Chắc các bạn biết tới Trạm dừng nghỉ.

Hiện giờ giá trị về sự tồn tại của Trạm dừng nghỉ đang tăng lên, với tư cách là cứ điểm hỗ trợ tình nguyện viên trong khu vực xảy ra thảm họa động đất.

Nhưng các bạn có biết rằng một phần trong đó được gọi là Trạm chăm sóc sức khỏe không?

30 năm trước, tôi đã tham gia thành lập trạm dừng nghỉ, và trong đó, với lập trường là người quản lý bệnh viện, tôi dốc sức vào việc thành lập trạm chăm sóc sức khỏe.

Trạm chăm sóc sức khỏe đầu tiên được chứng nhận là viện dưỡng lão đặc biệt của Koyama G ở tỉnh Shizuoka.

Thiết lập góc Trạm chăm sóc sức khỏe tại sảnh.

Tôi cũng đang làm đại diện điều hành của Trạm chăm sóc sức khỏe kể từ khi mời thành lập.

Tôi tin rằng cơ sở bệnh viện của Koyama G cũng sẽ trở thành địa điểm quan trọng trong trao đổi giao lưu ở khu vực với tư cách là Trạm chăm sóc sức khỏe.

Ngay cả ở những khu vực bị thiên tai thì cuộc sống sinh hoạt lâu dài và cuộc đời con người vẫn tiếp tục.

Dù đã trở thành vùng chịu thiệt hại do thiên tai, nhiều người dân vẫn không thể rời bỏ cuộc sống tại địa phương.

Vấn đề là chúng ta có thể hỗ trợ cuộc sống khỏe mạnh trong vùng chịu thiệt hại do thảm họa đến đâu.

Những gì chúng tôi có thể làm bây giờ là xe KERT, khám chữa bệnh trực tuyến và gửi hàng hóa cứu trợ.

Tuy nhiên, để duy trì động lực sống, chúng ta cũng cần một mạng lưới hỗ trợ tinh thần cho người dân.

Ý tưởng về đài phát sóng radio di động là một trong số đó.

Tôi cũng nhớ những buổi cà phê và buổi phát sóng radio đêm khuya.

Dù cô đơn thì cũng cần kết nối với người lắng nghe mình và đồng cảm.

Radio trực tuyến và YouTube cũng bắt đầu.

Dù là người xa lạ thì cũng có thể tin tưởng lẫn nhau.

Để làm được điều này, điều quan trọng là phải tạo ra kết nối mạng lưới thường xuyên.

Để có mối quan hệ tương trợ lẫn nhau, chúng ta cần kết nối với những người có thể đồng cảm với mình.

Cô đơn giữa đám đông thật đau đớn.

Koyama G đã tạo ra Mạng lưới thiết kế chăm sóc sức khỏe vì mục đích này.

Tôi muốn mở rộng những hoạt động của Koyama G ra bên ngoài và ra xã hội.

Những vị có ý nguyện như vậy, hãy tập hợp dưới lá cờ của KERT nhé.

Đường huyết 206  Ý chí lớn, đường huyết thấp

Là sợi dây sinh mệnh kết nối những tâm hồn lang thang

Đại diện Koyama G  Koyama Yasunari