Mạng lưới liên kết của Hội đồng phúc lợi xã hội

Sau trận động đất Chuetsu, tôi nhận ra rằng khác với bệnh viện, các viện dưỡng lão, đặc biệt là viện dưỡng lão đặc biệt không có sự liên kết trên diện rộng nên tôi đã kêu gọi thành lập Thunderbird.

Vì viện dưỡng lão đặc biệt nằm dưới sự quản lý của chính quyền thành phố, nên có nhiều công ty phúc lợi xã hội không thể làm những hành động vượt quá sự cho phép của chính quyền.

Nếu không có mệnh lệnh từ chính quyền và tiền trợ cấp, thì hoạt động cứu trợ cho các tỉnh khác sẽ khó khăn về mặt pháp lý.

Tôi đã phẫn nộ khi nghĩ có lẽ chỉ đơn giản là họ không có ý muốn làm điều đó.

Trong thế giới của hiệp hội bác sĩ, hiệp hội bệnh viện thì điều này là không thể tưởng tượng được.

Tuy nhiên, hiện nay thì hội đồng phúc lợi xã hội cũng đang dần thay đổi nhận thức.

Từ phía chính phủ cũng đang có sự thay đổi.

Tôi nghĩ điều này thực ra là do nhiều công ty phúc lợi xã hội kinh doanh thua lỗ, và có lẽ người ta đang đặt câu hỏi về việc tiếp tục tồn tại về mặt kinh doanh và về mặt xã hội.

Tôi nghĩ người ta đang đặt câu hỏi về ý nghĩa tồn tại của các công ty phúc lợi xã hội.

Và chính các công ty phúc lợi xã hội cũng đang nhận ra điều này.

Có lẽ tôi chỉ mong đợi điều đó thôi.

Nguồn lực thúc đẩy việc cứu trợ khu vực thiên tai là ý thức về sứ mệnh của mỗi cá nhân.

Tuy nhiên, trong mạng lưới liên kết chỉ có một số ít cơ sở thì những điều có thể làm được có rất ít.

Tôi có cảm giác như sức lực hỗ trợ của từng cá nhân hay cơ sở của tư nhân vốn nhỏ lại càng nhỏ đi.

Tôi hy vọng tập hợp sức mạnh của nhiều người với nhau sẽ trở thành một sức mạnh lớn hơn, nhưng khi đi tới vùng thiên tai, những người cứu trợ bị buộc hoạt động riêng lẻ, tham gia vào một cuộc chiến tiêu hao.

Ở khu vực bị thiên tai, các bệnh truyền nhiễm như Covid chắc chắn sẽ xảy ra.

Đối phó với bệnh truyền nhiễm thuộc chăm sóc y tế, và nó đã vượt ra ngoài lĩnh vực chăm sóc phúc lợi.

Cần có một hệ thống hỗ trợ trên toàn quốc tích hợp chăm sóc điều dưỡng và y tế dưới sự quản lý trọng tâm của cơ quan hành chính.

Về phúc lợi và chăm sóc điều dưỡng, sẽ vững chắc hơn nếu hội đồng phúc lợi xã hội tham gia mọi mặt và đóng vai trò trung tâm.

Như vậy thì chỉ còn lại các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng là công ty cổ phần, có tiền và quyền lực.

Đặc biệt là các công ty niêm yết được hình thành dựa trên bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng nên tôi nghĩ họ cũng có nghĩa vụ xã hội như vậy.

Mọi người đừng nghĩ đó là sự đố kị của người không có tiền.

Đường huyết sau khi ăn 226  Chỉ số vẫn cao

Lo lắng về việc thiếu vận động trong kỳ nghỉ

Đại diện Koyama G  Koyama Yasunari