Sjukhus fartyg koncept

Det bifogade manuskriptet till sjukhusfartygskonceptet är från cirka 15 år sedan.
Jag har ett förstklassigt båtkort.
I fallet med en större jordbävning i Tokyos storstadsområde skulle alla landvägar utplånas, så jag tror att det enda sättet att evakuera till en säker zon skulle vara med båt eller helikopter från Tokyobukten.
Det finns 16 700 offer för jordbävningen på Notohalvön i evakueringscentra.
Långtidsevakuering är inte möjlig om livlinor är trasiga.
För äldre är utsöndringen i sig den största bördan.
Det finns inget sätt att du kan få en god natts sömn på ett evakueringscenter.
De flesta äldre behöver pågående medicinering och rehabilitering.
Detta är långt ifrån ett ekonomisyndrom.

Endast ett passagerarfartyg chartrat av självförsvarsstyrkorna är dockat på Noto-halvön, som drabbades av en stor jordbävning.
Det är en natt, två dagars vistelse, och den används som en rastplats för skift, men jag skulle vilja att fartyget transporterar dem till ett säkert sjukhus eller geriatrisk vårdanstalt i en annan prefektur.
Om ett passagerarfartyg från alla prefekturer kom till Noto skulle vi kunna transportera alla 16 700 evakuerade.
Det vore bättre om fartyget seglade runt landet och gick av vid en hamn där bekanta och släktingar till katastrofoffren befann sig.
Under denna tid kommer lokala vägar, el-, vatten- och avloppsinfrastruktur att byggas om.
Ledarskap från statsrådsberedningen behövs nu.
Jag skulle vilja att de utfärdar en utsändningsorder för Självförsvarsmaktens helikopterbärare.

Kombinationen av en helikopter och ett fartyg är den bästa.
Det råder ingen tvekan om att coronaviruset även kommer att inträffa i de katastrofdrabbade områdena.
När du går till sajten vill jag att du tar med en speciell korona-motåtgärdsvagn.
För närvarande har Koyama G tre bilar.
Ett medicinskt behandlingssystem online är också i drift från Ginza.

Pulsoximeter 97/99/99
Kroppstemperatur 36,7 Blodsocker 169

Kärnkraftsdrivna medicinska hangarfartyg med helikopter Koyama Maru
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user