Ortodontisk vårdgivare

Förekomsten av medicinska fängelser är allmänt känd.
Läkarna som arbetar där kallas ortodontister.
Jag tror att det skulle motsvara en nationell examen eller en nationell tjänsteman.
Naturligtvis råder det brist på läkare, och fängelserna uppges ha det svårt.
Jag har hört att fångar med sjukdomar orsakade av alkoholkonsumtion eller dålig näring flyttas till medicinska fängelser, och rika människor kan till och med äta biff.
Situationen i fängelset verkar också bero på pengar.
Även om det inte är lika illa som USA, ökar antalet kriminella i Japan, och det verkar råda brist på fängelser.
Dessutom ökar antalet äldre gradvis.
Antalet fångar som behöver omvårdnad ökar.
Om du utvecklar demens vet du att det kommer att bli svårt.
Om det finns behov av medicinsk behandling kan patienten flyttas till ett privat sjukhus.
Operationspatienter, som de med cancer, skulle göra det.
Äldre fångar med demenssjukdom eller som är i behov av omvårdnad kan dock enligt gällande lag inte skickas till utomstående vårdinrättningar.
Vad ska jag göra?
Jag tror att tiden kommer när det kommer att byggas särskilda äldreboenden inne i fängelserna.
Jag undrar om vårdpersonalen som jobbar här kallas kriminalvårdare.
Min personliga teori är att sjukvård och omvårdnad kommer att tränga in och spridas i samhället, men det är oväntat.
Det råder ingen tvekan om att sjukvårdens kraft behövs för att fungera som en mellanliggande anläggning för återanpassning i samhället.
Men det är ingen som ansvarar för det.
Men det betyder inte att Koyama G kan göra det.
Alla, var så säkra.
Jag har inte tänkt på fängelset jag vill gå till.

Pulsoximeter 98, 98, 98
Kroppstemperatur 36,7 Blodsocker 169

Inte i ett läger
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin