Omvårdnad som stödjer sjukvården

Koyama G har många workshops och underkommittéer.
Den största av dessa är Sjuksköterskeunderkommittén.
Av 14 000 är 1 300 sjuksköterskor.
Sedan Corona har det blivit en zoomverkstad och fler tjänstemän över hela landet har kunnat delta.
Jag fick också möjlighet att hälsa och gå på föreläsningar tack vare Zoom.
Föreståndaren för den särskilda sjuksköterskeinrättningen deltog också i gårdagens omvårdnadsutskott.
I mitt inledande anförande föreslog jag forskningsteman för framtida underkommittéer för omvårdnad.
Koyama G:s forskningstema är också problemet med japansk omvårdnad i Japan i framtiden.
För tjugofem år sedan var ledarna som skapade Koyama G:s äldreboende medicinsk personal med stort intresse för omvårdnad.
Alla typer av yrken på sjukhus stod inför äldreomsorgen i en ny tid.
Naturligtvis blev sjuksköterskan den pedagogiska ledaren på plats.
Det fanns ett medicinskt skelett och omvårdnaden gick framåt.
Med uppbackning av sjukhuset har omvårdnad etablerats.
Anledningen till att vi kallar oss en medicinsk välfärdsgrupp är för att vi har insett det.
Den historiska etableringsrelationen har förändrats med omvårdnadens och coronas svårighetsgrad.
Ju högre fungerande sjukhus är, desto mer nödvändig kraft har omvårdnaden på sjukhuset.
Jag känner att sjukvård, omvårdnad och omvårdnad inte kan stå för sig själva.
Sjukhus och vårdinrättningar är dock uppdelade i sjukförsäkring och långtidsvårdsförsäkring.
Dagis, dagis, grundskola, högstadiet, gymnasiet, universitetet.
Administrationen sorterar, delar upp och specialiserar alltid sjukvårds- och välfärdstjänster enligt lagar och beskattningsmetoder.
Det var bra i början, men efter 10 år förändrades den sociala situationen och en klyfta med tiden uppstod.
Det är svårt att korrigera och rätta till det.
från politik och administration.
Därför är det nödvändigt för den privata sektorn på fältet att göra korrigeringar genom egna insatser.
Ur privata företagares synvinkel är detta framsteg och utveckling.
Naturligtvis kommer detta att leda till konkurrens om differentiering mellan företagare.
Från omvårdnad som stödjer omvårdnad, låt oss vara uppmärksamma på omvårdnad från omvårdnad, som stöder sjukvård.
Låt oss skapa nästa generations omvårdnad som stödjer sjukvård från omvårdnad.
Ja, jag klagade över mina oroliga känslor.
Jag vill att du svarar
För de äldre i Japan och personalen som har ägnat sina liv åt detta arbete.

Pulsoximeter 97/99/99
Kroppstemperatur 36,1 Blodsocker 195

Symbiotisk Kyoritsu
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin