Giữ trẻ ngoài giờ là giữ trẻ hay giáo dục?

Các trường mẫu giáo đang dần đáp ứng đủ nhu cầu và từ giờ sẽ nhanh chóng trở nên dư thừa ở các đô thị lớn
Các bậc cha mẹ sẽ có nhiều lựa chọn hơn và các trường mẫu giáo sẽ trở nên cạnh tranh hơn.
Ở khu vực vùng trung tâm thủ đô có rất nhiều viện dưỡng lão đặc biệt.
Vấn đề hiện nay là chưa có đủ dịch vụ giữ trẻ ngoài giờ.
Vì có thể biết chính xác được số lượng người dùng nên tôi nghĩ rằng tôi sẽ có cách nào đó nhưng thực tế lại chưathuwjc hiện được.
Mọi người đều nghĩ rằng sao lại không sử dụng phòng học của các trường tiểu học vì các tòa nhà của trường tiểu học vẫn mở sau giờ học.
Nhưng đây vốn là Nhật Bản.
Trường tiểu học là thuộc Bộ Giáo dục.
Còn giữ trẻ sau giờ học là thuộc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi.
Có vẻ như việc mở rộng phạm vi sử dụng không tiến triển như mong đợi do sự phân chia theo chiều dọc.
Nếu không hợp nhất Bộ Giáo dục với Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi giống như việc hợp nhất bộ lao động và phúc lợi thành Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi thì không thể thực hiện đề án trên.
Với danh nghĩa Bộ Giáo dục ,Y tế, Lao động và Phúc lợi.
Một đề án khác là sử dụng các trung tâm cộng đồng.
Chúng ta có nên sử dụng trung tâm giao lưu cộng đồng của viện dưỡng lão không?
Tôi nghĩ rằng có những tổ chức phi lợi nhuận muốn làm dịch vụ giữ trẻ sau giờ học.
Nếu chính quyền địa phương ủng hộ, các viện dưỡng lão đặc biệt của Koyama Group sẽ hỗ trợ.
Có hiệp hội hoặc tổ chức phi lợi nhuận nào muốn thuê phòng học tại Iki-Iki Plaza và cung cấp dịch vụ chăm sóc sau giờ học không?
Nếu có thể chúng tôi muốn mở càng nhiều cơ sở cho cộng đồng càng tốt.
Có tổ chức nào muốn tham gia không?