Tinh thần mạnh mẽ kiên cường vượt qua khó khăn của người yếu

Thời điểm xảy ra trận động đất Chuetsu ở Niigata 20 năm trước.
Các bệnh viện từ khắp nơi trên cả nước đến hỗ trợ các nạn nhân thảm họa, nhưng những người có liên quan đến phúc lợi đã không hành động.
Các bác sĩ, y tá và xe cứu thương đều đáng trông cậy.
Sự giúp đỡ của người mạnh thật đáng quý.
Bệnh viện rất mạnh.
Trong khi đó, các cơ sở chăm sóc điều dưỡng lại ở vị trí chờ đợi sự giúp đỡ.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng suy nghĩ cho rằng nhân viên cơ sở chăm sóc điều dưỡng nên đến hỗ trợ những khu vực bị thiên tai, hay là nên trở thành cứ điểm hỗ trợ khu vực bị thiên tai vẫn còn ít.
Thời đó, trong một buổi họp nghiên cứu về phục hồi sau thảm họa ở địa phương chịu thảm họa, tôi đã quyết tâm thành lập mạng lưới toàn quốc tập trung vào các cơ sở chăm sóc điều dưỡng, và thành lập nên Thunderbird.
Tôi đã tiến cử người đại diện phù hợp, vốn thành lập cũng là tôi quyên góp, cái tên Thunderbird cũng là tôi đề xuất.
Sau đó, 20 năm trôi qua.
Đã có nhiều thảm họa xảy ra, từ trận động đất lớn phía đông Nhật Bản đến trận động đất Noto.
Bây giờ suy nghĩ của tôi là tự nhìn lại rằng chỉ có người mạnh thì không thể cứu trợ, không thể kéo dài.
Cứu trợ không chỉ là vai trò, trách nhiệm của mỗi người mạnh.
Sự phối hợp đồng đội giữa người đi cứu trợ và người được cứu trợ.
Và điều quan trọng là sự giúp đỡ lẫn nhau của nhiều người yếu.
Chắc chắn sứ mệnh của Thunderbird không chỉ là cứu trợ người cao tuổi.
Trong vùng thảm họa có cả người khuyết tật và trẻ nhỏ.
Không phải là Thunderbird cũng nên sải cánh ở thế giới đó hay sao?
Chính vì là liên hợp của những người yếu, hãy mạnh mẽ kiên cường đương đầu với giông bão.
Tuy mới chỉ là ở tinh thần mạnh mẽ, không dễ lùi bước trước khó khăn.

Ngày 176 sau trận động đất Noto
Đường huyết 175
Đại diện Koyama G
Đại diện Thunderbird
Quản lý trạm chăm sóc, nâng cao sức khỏe người dân địa phương Koyama Yasunari