Việc đảm bảo y tá ở khu vực gặp thiên tai

Tại khu vực xảy ra trận động đất Noto, số lượng y tá nghỉ việc ngày càng tăng.

Vì lý do đó mà điều đang được lo lắng là cuối cùng chỉ còn có thể duy trì một nửa số giường bệnh trong bệnh viện.

Đương nhiên rồi, các y tá cũng là những người dân chịu thiệt hại do thiên tai.

Họ cũng có cuộc sống, gia đình, con cái.

Nếu không có đủ điện nước, thuốc men, nhân viên y tế thì số giường bệnh đang hoạt động bị giảm đi là điều đương nhiên.

Hơn nữa, vì số bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh truyền nhiễm ngày càng tăng nên chính trong các bệnh viện đang trở nên cần năng lực của các chuyên viên chăm sóc.

Mặt khác, để đối phó với bệnh truyền nhiễm, các cơ sở chăm sóc điều dưỡng lại càng cần có những y tá có kinh nghiệm, có thể đưa ra các biện pháp đối phó với bệnh truyền nhiễm hơn nữa.

Vì hệ thống tiếp nhận tình nguyện viên chưa hoàn thiện, nên lần nào cũng xảy ra tình trạng chính quyền hạn chế tình nguyện viên.

Tôi nghĩ về mặt chính sách, việc gửi y tá đến các cơ sở y tế ở khu vực một cách có kế hoạch và chủ động ngay từ đầu là cần thiết.

Họ đang thiếu tầm nhìn chiến lược trong việc phục hồi các khu vực chịu thiên tai.

Viện dưỡng lão sẽ không thể tiếp tục hoạt động nếu không có y tế trong khu vực.

Dưới chính sách phân tách giữa chăm sóc điều dưỡng và y tế như hiện nay, nếu không có sự hỗ trợ của cơ sở y tế thì viện dưỡng lão cũng không thể tiếp tục hoạt động.

Không thể bảo vệ tính mạng con người.

Những nhân viên chăm sóc cũng không thể tự bảo vệ mình khỏi bị lây nhiễm.

Với môi trường như vậy thì Koyama G không thể gửi những nhân viên tâm huyết đến đó được.

Kế hoạch hỗ trợ bao gồm việc cung cấp vật dụng vệ sinh, đi cùng với việc đảm bảo mạng lưới với các cơ sở y tế trong khu vực.

Sự hỗ trợ không được là việc phái người đi tấn công liều mạng.

Đây là hoạt động hỗ trợ lẫn nhau lâu dài để cùng tồn tại.

Ai đang suy nghĩ về kế hoạch phục hồi sau trận động đất lớn ở Tokyo và các vùng lân cận nhỉ?

Tôi mong nó sẽ trở thành vấn đề tranh luận trong cuộc bầu cử chức thị trưởng Tokyo tiếp theo.

Đây chắc chắn cũng là một vấn đề đối với thủ tướng tiếp theo.

Đường huyết 136

Khẩn cấp đóng tàu bệnh viện   Đại diện Koyama G   Koyama Yasunari