Misshandel av funktionshindrade i gruppbostäder

Misshandel av personer med funktionsnedsättning är vanligare i gruppbostäder än i stödinrättningar för personer med funktionsnedsättning.
Man kan säga att förr i tiden var det helt enkelt dolt på grund av systemet som kräver anmälan av missbruk.
Trots det kan vissa tycka att det är konstigt att gruppbostäder är vanligast.
Men jag tror att det förekommer fler övergrepp i hemmet än i grupphem.
Ju mindre omfattning livet är, desto mer stress är det.
Det finns ingen utväg.
Det kommer inte att finnas någon tredje part att övervaka och vidta försiktighetsåtgärder.
Det är mer sannolikt att det uppstår i små grupper, oavsett om det är ett par eller en förälder och ett barn, och det kommer inte att sluta.
Gruppbostäder har i allmänhet 9 personer per enhet.
Detta bygger på tanken att ett litet antal personer, även bara en person, kan ge mer uppmärksam, hemliknande vård än en enhet på 10 personer på ett äldreboende, men det finns ett annat problem också.
Omvårdnad är svårt eftersom det handlar om mänskliga relationer.
Även i grundskolor, där klasserna har ändrats från 50 elever till 25 elever, tror jag att mobbningen faktiskt har ökat.
Ett stort team låter dig undvika människor du inte gillar och bli vän med likasinnade elever.
Jag tror att det är samma för alla organisationer.

Jag är orolig för att skötseln av vårdinrättningar riskerar att kollapsa i framtiden, och detsamma gäller för daghem.
När det gäller nedläggningar på grund av ekonomiska svårigheter kan det gå snabbare än äldreboenden.
Det officiella priset för barnomsorg är högst för barn under 3 år och går ner för barn över 3 år.
I takt med att antalet barn minskar, om antalet dyrbara 0-åringar slutar komma in, kommer de att bli en inkomstkälla.
Förskolan hamnar på minus.
Det är därför vi inte vill ta emot barn över 3 år.
Det finns en obalans mellan utbud och efterfrågan.
Jag vill att du tänker på det.
I grundskolor är det osannolikt att det officiella priset som betalas till skolor kommer att vara olika för elever i 1:a och 2:a, 3:e och 4:e klasser och 5:e och 6:e klasser.
Om så vore fallet skulle grundskolan som driver skolan inte vara nöjd med det.
Den administrativa teorin är rimlig, men det är svårt att säga att vi förstår den privata sektorn fullt ut.
Grundfelet är att regeringen tror att den effektivt kan hantera kostnaderna in i minsta detalj.
En socialistisk ekonomi är till viss del nödvändig för medicinsk välfärdsutbildning, men sett till den nuvarande situationen vore det klokare att lämna saker i Guds händer med en fri ekonomi.
Det beror dock på att folket alltid skyller på politik och administration, och i slutändan är det folkets fel.
Men det är också patetiskt för politiker att håna till vissa medborgares röster.
Regeringen, som ska korrigera politiker, saknar också makt.
Allt är folkets fel.
Men om du inte tänker på det kommer de senaste politiska skandalerna att bli patetiska och vidriga.
Bensinpriserna är också subventionerade, så att återförsäljarna inte konkurrerar och priserna går inte ner.
När utbudet ökar eller priserna stiger, kommer användarna naturligtvis att minska sin användning av bensin.
Om vi vill sänka medicinska kostnader skulle det vara mer effektivt att öka kapaciteten på läkarskolorna och öka antalet läkare.
Om inte tillgången på läkare uppfylls kommer läkarlönerna att förbli höga och sjukvårdskostnaderna kommer inte att sjunka.
Om medicinska kostnader stiger kommer patienterna sannolikt att begränsa sina besök till det nödvändiga minimumet.
Det är svårt och fullt av motsägelser att hålla enhetskostnaden för medicinsk behandling låg för att minska bördan på folket och för att säkerställa att medicinsk personal behandlas väl.
Det är mycket svårare att justera höga och låga priser genom nationella myndigheter.
Sjukvårdskostnader, bensinpriser etc.
Ingen är dock dålig.
Vi behöver fler intelligenta politiker och fler praktiska tjänstemän i vårt land.
Är detta svårare?

Pulsoximeter 95/97/97
Kroppstemperatur 36,6 Blodsocker 163

Glasbrukspolitik och trästrukturpolitik
VD: Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin