Privat äldreboende

De flesta av Japans sjukvårdskostnader täcks av en allmän sjukförsäkring.
Jag tycker att detta är ett underbart system som man kan vara stolt över runt om i världen.
Du kan dock få viss medicinsk behandling på egen bekostnad.
Detta är fallet när man använder obligatorisk bilansvarsförsäkring för fall som trafikolyckor.
Kosmetisk kirurgi, medicinska kontroller och medicinska undersökningar omfattas inte av sjukförsäkringen.
Det finns ett marknadspris för självbetalningspriset, men det är ett fritt pris.
När det kommer till tandläkare betalar de flesta tandläkarna i Ginza sina egna utgifter.
Men många medicinska kliniker i Ginza erbjuder försäkringsbehandling.
Nu har äldreboendet, som skulle vara i stabil verksamhet, varit i fara de senaste åren.
På grund av coronaviruset har antalet dag- och korttidsanvändare minskat.
Att bo i ett privat rum är inte möjligt.
Tillgången på billiga bostäder för äldre har ökat.
Stigande elräkningar.
Stigande arbetskostnader.
Höjning av rekryteringsavgifter och expeditionsavgifter.
Det finns olika anledningar till detta, men problemet är att intäktsavgifterna är föremål för administrativt godkännande och inte kan bestämmas fritt av anläggningen.
I ett land med en liberal ekonomi är tjänstepriserna föremål för statlig kontroll.
Om så är fallet skulle jag vilja att regeringen tar ansvar för att fastställa priserna så att de blir lönsamma.
För närvarande är 62% av äldreboendena i minus.
Jag tror att det finns många faciliteter som underhålls genom Corona-lånesystemet.
Det sägs att nästa års vårdförsäkringsreform kommer att sänka enhetspriset på vårdförsäkringen ytterligare.
Jag tror att vårdhem är grunden för Japans sociala trygghetssystem, men är de okej?
Om privata företag ska tvingas till självhjälpsinsatser bör de också ges rätt att bestämma priser.
Som hotell och privata skolor.
Men det kommer inte att hända.
Om saker och ting fortsätter som de är, kommer äldreboenden som drivs av sociala företag att bli uttömda ur ledningssynpunkt.
Landet säger åt alla industrier att höja lönerna.
Jag skulle åtminstone vilja se en höjning av lönerna för dem som är engagerade i vårdverksamheten.
Tänk om vi gjorde det möjligt att besluta om en anläggning baserad på enbart rumspriset, som på sjukhus?
Jag tycker att konkurrensen i reglerade branscher är motsägelsefull.
Betalda äldreboenden som drivs av företag med dyra livstidsanvändningsrättigheter och särskilda äldreboenden som drivs av sociala företag som får subventioner.
Båda är grunden för långtidsvårdsförsäkringar.
Är det ett välutvecklat system, eller är det brist på konsekvens?
Som chef för Koyama G, som driver båda, är det svårt för mig att svara.
Jag tror att båda företagen nu befinner sig vid en vändpunkt i sin ledning.
Det är chefernas roll att hitta en ny, rätt väg.

Pulsoximeter 96/98/99
Kroppstemperatur 36,3 Blodsocker 153

liberal socialist
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin