Flytande kärnkraftverk

Ett projekt för att flyta ett kärnkraftverk på havet pågår.
Vid tiden för den stora jordbävningen i östra Japan berättade jag en gång för politiker om konceptet med ett kärnsjukhusfartyg.
Den kärnkraftsdrivna isbrytaren Fuji kommer att göras om till ett sjukhusfartyg.
Hinomaru sjukhusfartyg går till katastrofområden runt om i världen för att hjälpa.
Utrustad med avancerad medicinsk utrustning från Japan.
Den har också en helikopter.
Även i en konfliktzon kan du tryggt gå till avlösning från havet.
Den kan också ta emot sjuka människor.
För en större jordbävning i storstadsområdet behövs ett storskaligt sjukhusfartyg, som är ett ombyggt tankfartyg.
Dessutom kommer tankfartyget att utrustas med en kärnreaktor för att göra den till ett flytande kraftverk.
Ny ström kan tillföras katastrofområdet.
Dessutom tänkte jag på en atomdriven ubåt.
Vi kommer att ta bort torpeder och andra vapen och utöka antalet kärnreaktorer därefter.
Det är ett kraftverk på havets botten.
I händelse av en jordbävning kan du evakuera till havet.
En ubåt endast för kraftgenerering.
Kan någon göra det till en film?
Jag kommer att tillhandahålla manus och idéer.
Om möjligt, låt mig spela rollen som kapten.

Pulsoximeter 93/96/98
Kroppstemperatur 36,8 Blodsocker 163

Nuclear Medical hangarfartygskapten
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by admin