Sự giao tiếp lý tưởng

・Hòa nhã
・Nói rõ ràng、dể hiểu
・Nói một cách chậm rãi
・Nói to rõ
・Giao tiếp bằng ánh mắt
・Nhìn thẳng
・Bỏ qua lỗi lầm
・Suy nghĩ xem thực sự cần thiết không

Tôi nghĩ đây là những điều cần chú ý khi làm việc.
Đây cũng là những điều cần lưu ý tại các phòng khám y tế và các khu vực dành cho người bị chứng đãng trí.
Tôi đã nghe từ một giáo sư chuyên về bệnh đãng trí rằng không nên đối xử một cách đặc biệt với người bị mắc bệnh đãng trí.
Tôi nghĩ rằng điều này là cần thiết trong giao tiếp giữa người với người.
Với sếp của bạn, cấp dưới hoặc đồng nghiệp.
Là một doanh nhân, tôi cũng nên suy ngẫm về điều này.
Tất nhiên, tôi cũng muốn cấp dưới nói chuyện đàng hoà