Phần 2 Thực tập sinh kỹ năng hay du học sinh

Đồng yên mất giá, các cơ sở y tế, chăm sóc điều dưỡng có doanh thu thấp đi, phải trả chi phí lớn thì số lượng cơ sở tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng sẽ giảm đáng kể phải không?
Tôi nghĩ ngày càng nhiều cơ sở sẽ thu nhỏ hoạt động hơn là rơi vào tình trạng ngày càng lỗ, hay nói cách khác ngày càng nhiều nơi cắt giảm hoạt động của mình.
Điểm đến cuối cùng sẽ là việc tự nguyện đóng cửa.
Tương tự như nhà trọ kiểu Nhật hay nhà hàng.
Đến Nhật Bản có học tập được những điều giá trị không nhỉ?
Nếu không thật sự nhìn thấy giá trị ở Nhật Bản thì sẽ không có ai đến nữa.
Sau chiến tranh, nhiều người Nhật đi du học nhờ chế độ học bổng của Mỹ.
Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu Nhật Bản cũng trả lại ân huệ ấy, JICA, trường đại học, quỹ hoạt động xã hội của doanh nghiệp, và chính quyền địa phương phân phát quỹ học bổng du học cho các trường đại học châu Á.
Nếu Cool Japan thay vì cố gắng bán ra nước ngoài, mời những bạn trẻ từ các quốc gia khác muốn học tập về anime của Nhật Bản đến Nhật Bản thì sẽ thế nào nhỉ?
Koyama G cũng đang xem xét chế độ học bổng dành cho sinh viên quốc tế đến từ Việt Nam hay Nepal.
Không phải trả phí giới thiệu.
Với tư cách là quỹ học bổng dành du học sinh từ các trường đại học.
Lợi nhuận của công ty công ích là để dùng cho những việc này.

Đường huyết 168
Quy tắc mới là quên đi những điều bất tiện. Koyama Yasunari