Hạ đơn giá đồng thời nới lỏng quy định

Chấp nhận cho đơn giá của nhà thuốc bán theo đơn cao hơn để giảm số lượng nhà thuốc nằm trong bệnh viện.
Dần dần, nhà thuốc nằm trong khuôn viên bệnh viện cũng đã được chấp nhận, nhưng lần này là đơn giá bị giảm xuống.
Điều chỉnh đơn giá đồng thời nới lỏng quy định.
Khác với việc thay đổi đơn giá thuốc, việc hạ đơn giá dịch vụ của cơ sở sẽ ảnh hưởng tới sự sống còn của cơ sở.
Bởi vì đang đầu tư rất lớn vào trang thiết bị cơ sở.
Cho đến khi hoàn trả hết khoản đầu tư thì không thể dễ dàng đóng cửa.
Vì vậy, nếu cho tư nhân đầu tư xây dựng bệnh viện, viện dưỡng lão v.v., thì tôi mong nhà nước sẽ đảm bảo niên hạn duy trì đơn giá.
Cũng có cách khác là hỗ trợ khoản trợ cấp xây dựng.
Viện dưỡng lão đặc biệt có ít nhiều các khoản trợ cấp, nhưng các cơ sở nhận thù lao từ bảo hiểm y tế cũng có môi trường kinh doanh tương tự.
Điểm mâu thuẫn lớn nhất là doanh nghiệp tư nhân không có quyền quyết định đơn giá.
Nếu giống như Mỹ thì công ty bảo hiểm và bệnh viện sẽ quyết định giá.
Nếu không có quyền tự do quyết định giá cả thì không thể gọi là doanh nghiệp tư nhân.
Là doanh nghiệp nhân ủy thác.
Nếu như vậy thì tôi muốn có sự đảm bảo về thu nhập để có lợi nhuận, có thể trả lương nhân viên và trả lại khoản vay mua thiết bị.
Thật khốc liệt khi giao 100% trách nhiệm kinh doanh quản lý cho tư nhân dựa trên giá chính phủ quy định.
Có lẽ sẽ có nhiều công ty, cơ sở vừa và nhỏ sẽ phá sản hoặc tự nguyện đóng cửa.
Vì vậy Koyama G đang mở rộng quy mô của mình.
Phát triển cùng với sự tiến hóa.
Chạy trên mặt đất, bơi dưới biển và bay trên bầu trời.
Không phải là chuyện của Godzilla và Mothra.
Các nhà cung cấp dịch vụ y tế và phúc lợi cũng là người yếu.
Đặc biệt là ở khu vực thành thị nơi có chi phí lao động cao.

Ngày 145 sau trận động đất Noto
Đường Huyết 163 Teppanyaki là một phần văn hóa Nhật Bản.
Đại diện Koyama G Đại diện Thunderbird Koyama Yasunari