Y tế công cộng

Tôi là giáo sư thỉnh giảng tại khoa y tế công cộng của trường đại học.
Khoa y tế công cộng nghiên cứu về gì nhỉ?
Y tế công cộng có phạm vi rộng.
Nói chung là về phòng ngừa bệnh tật ví dụ như bệnh truyền nhiễm, nâng cao sức khỏe, biện pháp chống ô nhiễm, sức khỏe lao động.
Điều quan tâm của tôi là sức khỏe lao động để ngăn ngừa tai nạn và biện pháp đối phó với lây nhiễm Covid trong các cơ sở chăm sóc y tế và điều dưỡng.
Đặc biệt, chủ đề nghiên cứu của Koyama G là thực trạng môi trường sống tại trung tâm sơ tán lánh nạn và phòng chống bệnh truyền nhiễm ở khu vực chịu thiệt hại do thiên tai trên diện rộng.
Trước đây, tôi đã cùng hợp tác với các nghiên cứu sinh trong lớp nghiên cứu chuyên ngành để thực hiện một khảo sát sức khỏe về hội chứng ngưng thở khi ngủ ở những nhân viên nữ đang làm công việc chăm sóc trong trung tâm chăm sóc phục hồi sức khỏe người cao tuổi.
Hội chứng ngưng thở khi ngủ thường được nghĩ là ít gặp ở phụ nữ trẻ, nhưng ở nơi làm việc dễ xảy ra sự cố thì không phải ít phải không?
Điều này có gây ảnh hưởng đến việc xảy ra các sự cố chăm sóc điều dưỡng không?
Một cuộc khảo sát dựa trên những giả định như vậy.
Trên thực tế, rất khó để thu thập dữ liệu khảo sát liên quan đến sức khỏe của nhân viên chăm sóc điều dưỡng.
Các nhân viên của Koyama G đang hợp tác cho việc khảo sát.
Tôi nghĩ điều này có ý nghĩa trong việc cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên chăm sóc điều dưỡng tại Nhật Bản.
Vị giáo sư phụ trách lớp nghiên cứu đó vừa nhận được giải thưởng y khoa danh giá ghi nhận kết quả nghiên cứu lần này.
Nhận giải thưởng của người thầy tôn kính.
Tôi vô cùng vui mừng với tư cách là một thành viên của lớp nghiên cứu chuyên ngành.
Chủ đề nghiên cứu là sự liên quan giữa chứng ngưng thở khi ngủ với bệnh tiểu đường và tai nạn lao động.
Đây cũng là một vấn đề đối với tôi, với nhân viên Koyama G.
Kể từ giờ tôi vẫn muốn tiếp tục thực hiện các cuộc khảo sát sức khỏe dịch tễ tại trung tâm sơ tán lánh nạn trong khu vực xảy ra thảm họa động đất trên diện rộng.
Y tế công cộng là phải nghiên cứu các biện pháp đối phó với Covid với tư cách nghiên cứu dịch tễ học.
Y học là khoa học.
Soi sáng sự tiến bộ y tế trong cả cơ sở chăm sóc điều dưỡng và phúc lợi.
Kể từ giờ tôi vẫn mong muốn tiếp tục cống hiến cho sự phát triển của nghiên cứu y học.
Bởi vì Koyama là tập đoàn phúc lợi y tế.

Ngày 140 sau trận động đất Noto
Đường trong máu 180
Thùng không thể uống được thì chỉ là cái thùng.
Đại diện Koyama G
Đại diện Thunderbird Koyama Yasunari