40 år med katastrof

För fyrtio år sedan öppnade jag ett akutsjukhus i Ginza.
Även om det inte var Japans förlisning talades det om den stora jordbävningen i Tokyo.
För trettio år sedan öppnade jag en hälsovårdsinrättning för äldre som ett socialt företag i Niigata.
Sedan mötte vi Chuetsu-jordbävningen.
Det var 20 år sedan.
Den medicinska industrin flyttade omedelbart för att ge hjälp.
Välfärdsbranschen såg dock inte mycket stöd.
Bortsett från vårdhem som drevs av företag, var särskilda vårdhem som drevs av socialvårdsbolag bundna av lokala myndigheter och kunde inte ge stöd i stort område.
Så, efter sjukhusförbundets exempel, föreslog jag inrättandet av ett katastrofstödnätverk för omvårdnad med vårdhem över hela landet.

Jag donerade pengar till ett nystartat företag och döpte det till Thunderbird.
För femton år sedan planerade och öppnade jag en anläggning för katastrofhjälp på platsen för en före detta grundskola i Tokyo.
En särskild vårdinrättning, ett vårdhem för äldre, en mödra- och barninrättning och en park där små helikoptrar kan landa som ett katastrofevakueringscenter.
Parken används vanligtvis som en mångsidig torg, som en åker, utan lekutrustning.
Vårdhemmet har också ett stort gemenskapsutrymme som ett auditorium på första våningen.
Året därpå inträffade den stora jordbävningen i östra Japan.
Ett fartygs hjälpmedel anlände till Japan från Taiwan, men de kunde inte landa förnödenheterna.
Det beror på att mottagaren ännu inte har fastställts.
På deras begäran blev jag ansvarig för att ta emot förnödenheterna och levererade en båtlast med hjälpförnödenheter till äldreboendet.
Personalen arbetade sedan tillsammans för att transportera kolvarna i en vagn och transportera dem till en anläggning i Tohoku.
Under loppet av ett år fick vi en stor mängd hjälpförnödenheter och transporterade dem till Tohoku.

Jag minns de dagarna tydligt som om det var igår.
Årets jordbävning i Noto fick också många hus att rasa.
Självförsvarsstyrkorna är förlitade på akutinsatser, men även de äldre som överlever tvingas mista livet i kylan.
Långsiktigt boendestöd behövs för äldre.
Dessutom finns det behandlingar för kroniska sjukdomar.
Det finns också det nya coronaviruset och influensan, som har varit på uppgång igen nyligen.
Koyama G ger stöd i det dagliga livet utöver omvårdnad och sjukvård.
Sjukvården kommer att hanteras genom onlinekonsultation.
Under detta uppdrag finns Koyama G:s medicinska välfärd.
Det var ett jobb han anmälde sig till.
Människor med denna ambition blir Koyama G:s vänner.
Sirenen fortsätter att ljuda.
I år kommer även katastrofutbildningen att utökas vid anläggningar i Tokyo.

Pulsoximeter 98/99/98
Kroppstemperatur 36,5 Blodsocker 181

Fångad i Dejavu
VD Yasunari Koyama

KOYAMA GINZA Dagbok

Posted by user